Na antenie

Pasmo nocne

Zapraszamy na dużą dawkę muzyki, informacji i powtórkę najciekawszych audycji z dnia.
zobacz wszystkie

Radiowa Niedziela

Zapraszamy na Radiowe Niedziele

2010-11-02 13:40:23
W najbliższą niedzielę, 7 listopada w ramach Radiowej Niedzieli odwiedzimy parafie:  Św. Jana Chrzciciela w Hadynowie, Św. Antoniego Padewskiego w Huszlewie i św. Jadwigi Śląskiej Samogoszczy

Hadynów, Parafia Św. Jana Chrzciciela

Proboszcz: Ks. Tadeusz Zawadzki.
Wikariusz: ks. Marcin Cierżyk.

Miejscowości należące do parafii: Hadynów (226), Bolesty, kolonia Bolesty (168,1-3 km), Dawidy (90-4 km), kolonia Korczówka (76-4 km), Łepki Nowe i Stare (335, 1-3 km), Olszanka (340-3 km), Pietrusy (296-1 km), Radlnia (46-0,5 km), Szańków i kolonia Szańków (265, 4-5 km), Szawły (254-1 km), Szydłówka (164-6 km), Wyczółki i kolonia Wyczółki (120-1 km).

Mieszkańców: 2 097. Inne wyznania: 1.

Kościół drewniany, wybudowany i uposażony w 1413 r. przez Piotra, Bogusława, Stanisława i Marcina, braci - dziedziców Hadynowskich. Parafia erygowana w 1421 r. przez Bpa łuckiego Pawła Algimuntowicza. W 1513 r. przyłączona do kościoła łosickiego; po spaleniu się kościoła w Łosicach w 1879 r. w następnym roku przywrócono parafię. Styl eklektyczny. Obecny kościół parafialny wybudowany w latach 1994-1996, staraniem ks. Edmunda Wałuszko. Styl współczesny.Huszlew, Parafia Św. Antoniego Padewskiego

Proboszcz: Ks. Marian Franczuk.
Wikariusz: Ks. Tomasz Radczuk.

Na terenie parafii mieszka: Ks. Kanonik Wojciech Burkat.

Miejscowości należące do parafii: Huszlew (488), Bachorza (68-4 km), Dziadkowskie (277-8 km), Felin (71-2 km), Juniewicze (256-3 km), Kiełbaski (132-7 km), Kobylany (477-5 km), Kownaty (181-4 km), Krasna (112-7 km), Krzywośnity (216-4 km), Liwki (206-3 km), Waśkowólka (74-8 km), Władysławów (45-5 km), Wygoda (35-5 km), Wygnanki (201-8 km), Zienie (100-4 km), Żurawlówka (157-5 km).

Mieszkańców: 2 996. Inne wyznania: 4.

Kościół uposażony w 1666 r. przez Alberta Emeryka Mleczko, wojewodę podlaskiego i jego żonę Annę z Opalińskich; odbudowany w 1735 r. przez Franciszka Korybut-Woronieckiego. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1859-1867 przez Jeremiasza Woronieckiego, konsekrowany w 1932 r. Styl gotycki.

Huszlew to wieś na pograniczu Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Siedleckiej. Położona 12 km na pd.-wsch. od Łosic. Mało która wieś w regionie posiada tak bogatą historię, sięgającą z górą tysiąca lat wstecz.

O tym, że już na przełomie IX i X wieku istniał tu lokalny ośrodek władzy świadczy wczesnośredniowieczne grodzisko obronne. Położone na południowy wschód od wsi, między Huszlewem a Makarówką, w rozwidleniu dwóch strumieni, nazywane było „Horodzisko” lub „Horodysko”. Zaznaczone było na mapach sztabowych sprzed I wojny światowej. Podwójna linia wałów miała kształt pierścieniowaty. Wysokość sięgała 2 m, a rozpiętość 130 na 115 m. W 1965 roku istniała tam dobrze zachowana fosa porośnięta łąką. Pod grodziskiem znajdowały się rozległe osady przygrodowe, pochodzące z VIII-XI wieku. W listopadzie 1936 roku prowadzone były powierzchniowe badania archeologiczne, powtarzane następnie co jakiś czas m. in. w latach 1957, 1965 i 1975. Grodzisko określano jako wczesnośredniowieczne, datowane na IX wiek - połowę X.
 
Być może grodzisko pozostałoby nadal jedynie grodziskiem, gdyby nie beztroska pewnego miejscowego rolnika, który postanowił zrównać je z ziemią. Zamiary te jednak w porę udaremniono, ale że uszkodzenia powstały spore, archeolodzy przystąpili do prac zabezpieczających. Przy tej okazji wyszło na jaw, że być może obiekt nie jest grodziskiem, lecz obozem warownym. Świadczy o tym brak typowych pozostałości dla osadnictwa wielosezonowego. Tuż przy wale, po wewnętrznej stronie, odkryto resztki drewnianych budowli, zabudowanych z trzech stron. Nasuwa to przypuszczenie, że w nich średniowieczni wojowie mogli trzymać konie. Wzdłuż wałów zachowały się szczątki budynków mieszkalnych, zaś środek warowni był pusty. Być może służył jako plac ćwiczeń. Na podstawie tych i podobnych przesłanek archeolodzy postawili sensacyjną hipotezę, że jest to pierwszy odkryty przez polskich archeologów obóz wojskowy. Jako taki ma bezcenną wręcz wartość historyczną. Pochodzi bowiem z początków państwa polskiego.

Niejasna jest, zanim nie potwierdzą tego specjalistyczne badania znalezionych szczątków, dokładna data założenia obozu wojskowego w pobliżu Huszlewa. Wśród kilku koncepcji jego powstania dwie, zdaniem archeologów, wydają się najbardziej prawdopodobne. Pierwsza z nich datuje jego założenie na czasy panowania Mieszka I, jeszcze zanim ten został chrześcijaninem. Nie można też wykluczyć, iż warownię założono jeszcze wcześniej tj. za panowania ojca księcia Mieszka I. W tym czasie miała powstać linia warownych obozów wojskowych takich jak Brześć, Dobryń Duży, Leśna Podlaska i Klimy. Miały one zabezpieczać wschodnią granicę państwa Polan. Druga hipoteza wiąże powstanie obozu wojskowego koło Huszlewa z okresem panowania Mieszka II i Masława na Mazowszu. To właśnie ten ostatni przez dłuższy czas opierał się podporządkowaniu swoich ziem planem zjednoczeniowym Kazimierza Odnowiciela, który do tych celów używał rycerstwa niemieckiego i wojsk Jarosława Mądrego z Rusi Kijowskiej. Być może, że właśnie pod Huszlewem walczono z wojskami księcia kijowskiego podczas jego pierwszej wyprawy w 1041 roku na oporne Mazowsze. Co ciekawe huszlewski gród pełnił swoją obronną funkcję nawet setki lat od budowy. W czasie ostatniej wojny ukrywano w nim przed żarłocznością niemieckiej administracji część huszlewskiego bydła.
Niestety obecnie wały zostały kompletnie zniszczone. Rolnik z Huszlewa, który nabył łąki od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, postanowił je wyrównać. Przy użyciu spychacza zepchnął blisko 2-metrowej wysokości obwałowania do fosy nieświadomy, że ma do czynienia z zabytkiem archeologicznym. Zajęła się tym bialska prokuratura, która jednak dała wiarę tłumaczeniom rolnika i umorzyła postępowanie w sprawie zniszczenia historycznych wałów.

Huszlew posiada też bogatą historię z czasów, o których zachowały się nie tylko informacje archeologiczne, ale również pochodzące ze źródeł pisanych. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1390 roku, kiedy to Abraham z Jaxów Chamiec – herbu Gryf otrzymał od króla Władysława Jagiełły włości, wśród których znajdował się Huszlew. Wieś początkowo należąca do klucza woźnickiego, na przełomie XV i XVI wieku usamodzielniła się. Wieloletnimi, a raczej wielowiekowymi właścicielami Huszlewa był ród książąt Woronieckich, który władał Huszlewem w latach 1726-1944. W lubelskim Archiwum Państwowym zachował się zbiór podworskich dokumentów z Huszlewa. Zbiór dalece niekompletny, bowiem zawierający tylko dokumenty ocalałe z dewastacji dworu i majątku, której dokonano latem 1944 roku. Nawet jednak to co zastało pozwala wyrobić sobie zdanie o wspaniałych tradycjach książęcych mieszkańców Huszlewa. Dwór, zwany też pałacem, po wojnie niszczejący i rozkradany, został w 1984 r. przekazany dawnym właścicielom. Był to pierwszy w Polsce przykład reprywatyzacji, więc po raz drugi Huszlew (wcześniej uznany za pierwszy odkryty wczesnośredniowieczny obóz wojskowy) odgrywał prekursorską rolę.

Odwiedzając Huszlew można zobaczyć jak mieszkali dawni właściciele dworu oraz jak wyglądały zabudowania folwarczne. Oczywiście w ogólnych zarysach, bowiem do dziś zachowały nie się zachowały się wszystkie budowle dworskie i folwarczne. W centrum wsi wznosi się neogotycki kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, którego huszlewski wizerunek jest obiektem lokalnego kultu. Murowany, jednonawowy kościół wzniósł na miejscu dwóch poprzednich książę Jeremiasz  Woroniecki w latach 60-tych XIX wieku. Dość oryginalne wyposażenie kościoła stanowią neogotyckie ołtarze: główny – ze sceną ukrzyżowania i rodzajem stalli po bokach, lewy boczny – ze słynącym łaskami obrazem św. Antoniego oraz prawy – Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Oba ołtarze boczne posiadają ruchome zasłony z obrazami Józefa Buchbindera – lewy przedstawia św. Jana Nepomucena, a prawy św. Annę. W ścianie prezbiterium znajdują się dwa witraże z herbami Woronieckich.

Historia parafii Huszlew to nie tylko dzieje rodziny Woronieckich. Historię Podlasia i Polski tworzyli też mieszkający w okolicznych dworach w Dziadkowskich i Kobylanach Chrzanowscy i Frankowscy. To rodzinny dwór w Dziadkowskich wspominał z nostalgią znany historyk literatury prof. Ignacy Chrzanowski. Huszlew i okolice zapisały też piękną i tragiczną kartę wojenną. To tutaj wszak działał oddział partyzancki 34 Pułku Piechoty AK mjr „Zenona”, czyli Stefana Wyrzykowskiego. Zaś sam „Zenon” był częstym gościem dworu w Bachorzy.

/Grzegorz Welik/Samogoszcz, Parafia św. Jadwigi Śląskiej

Proboszcz: Ks. Piotr Kardas.

Miejscowości należące do parafii: Samogoszcz (145), Bączki (86-2 km), Budy Podłęzkie (67-3 km), Domaszew (388-5 km), Kępa Podwierzbiańska i Kępa (131- 6 km), Kraski Dolne i Nowe (185-5 km), Lewików (119-5 km), Lipniki (91-7 km), Ostrów (161-5 km), Podłęż (392-1 km), Podwierzbie (119-5 km), Ruda Tarnowska (127-5 km), Tarnów (102-6 km), Podwyspa (107-6 km).

Mieszkańców: 2 150. Inne wyznania: 50 (Świadkowie Jehowy).

Pierwotny kościół drewniany z 1326 r. wybudowany w Tarnowie. W 1463 r. kościół ten uposażony został przez Stanisława Tarnowskiego. Z biegiem czasu, z powodu bliskości Wisły, przeniesiony został do Samogoszczy. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany został w 1864 r. przez Stanisława Zamoyskiego. Konsekrowany w 1878 r. przez biskupa lubelskiego, Walentego Baranowskiego. Styl neogotycki.

"Absolwentalia"

22 czerwca Politechnika Białostocka świętuje organizując Międzynarodowy Zjazd Absolwentów więcej

Sejmik zespołów teatralnych

W dniach 22-23 czerwca w Stoczku Łukowskim zmierzą swoje talenty wiejskie zespoły teatralne więcej
zobacz wszystkie