Na antenie

Pasmo nocne

Zapraszamy na dużą dawkę muzyki, informacji i powtórkę najciekawszych audycji z dnia.
zobacz wszystkie

Radiowa Niedziela

Zapraszamy na Radiowe Niedziele

2010-08-02 15:39:21
W najbliższą niedzielę 8 sierpnia w ramach Radiowej Niedzieli odwiedzimy parafie: Narodzenia NMP i św. Apostołów Piotra i Pawła Sanktuarium Maryjne, Bazylika Mniejsza w leśnej Podlaskiej, Św. Wojciecha BM w Górkach, Wniebowzięcia NMP w Parysowie.

Leśna Podlaska, Parafia Narodzenia NMP i św. Apostołów Piotra i Pawła Sanktuarium Maryjne, Bazylika Mniejsza


21-542 Leśna Podlaska, ul. Bpa Moszyńskiego 2 gm.
Tel. (83) 345-00-22, 345-00-15
PKS w miejscu, PKP - 17 km (Biała Podlaska)
Proboszcz: o. Jan Tyburczy OSPPE,
Wikariusze: o. Gilbert Kruk, o. Hieronim Leśniewski, o. Ryszard Franciszek Morgiel, o. Marcin Opacik, o. Oskar Dariusz Osiński, o. Leszek Wielgos, o. Michał Strojecki
Miejscowości należące do parafii: Leśna Podlaska (1050), Bordziłówka Nowa (180-1 km), Bordziłówka Stara (290-2 km), Bukowice (95-3,5 km), Bukowice kolonia (75-2 km), Droblin (260-5 km), Droblin kolonia (170-6 km), Jagodnica (110- 5 km ), Klukowszczyzna (200-5 km), Ludwinów (187-2 km), Mariampol (181-3 km), Nosów (457-3 km), Nosów kolonia (82-5 km), Zaberbecze (74-4 km).
Mieszkańców: 3 311.
Miejsce zjawienia się, a raczej znalezienia obrazu Matki Boskiej. Pierwotny kościół zbudowany został w 1686 r. i uposażony przez Michałowskich. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1718 - 1758, konsekrowany w 1758 r. przez biskupa łuckiego, Erazma Wołłowicza. Od 1727 r. kościół objęli w posiadanie OO. Paulini. W 1875 r. kościół zamieniono na cerkiew, parafia zniesiona; rekoncyliowany w 1918 r. przez kapelana wojsk legionów polskich, w następnym roku przywrócona została parafia i OO. Paulini powrócili do Leśnej. Przed kasatą diecezji podlaskiej przez rząd rosyjski, biskup Szymański, przewidując, że kościół, a z nim i obraz mogą być zabrane, przezornie wywiózł obraz z Leśnej do Łomży i umieścił potajemnie w kościele SS. Benedyktynek. W 1927 r. obraz ten, po uprzednim przeprowadzeniu procesu co do autentyczności, przeniesiony został uroczyście z Siedlec do Leśnej w rocznicę zjawienia się t.j. 26 września, koronowany w 1963 r. Styl barokowy. Księgi metrykalne od 1918 r. Kronika parafialna od 1918 r. Kaplice dojazdowe: Bukowice, Droblin. Inne kościoły i kaplice: Cerkiew Prawosławna w Nosowie. Szkoły podst.: Leśna Podl. kl. I-VI, Droblin kl. I-III, Nosów kl. I-III. Gimnazjum: Leśna Podlaska. Szkoły średnie: Leśna Podl., ZSR. Dom zakonny: OO. Paulinów.
Odpusty: Narodzenia NMP, św.św. Apostołów Piotra i Pawła. św. Pawła Pustelnika, Zesłania Ducha Św., Wniebowzięcia NMP, MB Leśniańskiej (26 września). Cmentarz grzebalny: 1 km od kościoła.
Wizytacja kanoniczna: 2007 r. - Bp Henryk Tomasik.
Z parafii pochodzą: ks. ks. Zdzisław Dudek, Kazimierz Dudek, Henryk Domański, Zbigniew Hawryluk, Adam Ołdachowski, Artur Chura. Siostry zakonne: Julia Andrusiuk, Janina Panasiuk, Genowefa Panasiuk, Zofia Panasiuk, Jadwiga Romaniuk, Jadwiga Panasiuk, Danuta Ratajczyk, Antonina Biernacka, Halina Iwaniuk, Ewa Wasiluk, Feliksa Lewczuk, Krystyna Hubczuk, Agnieszka Konkol, Helena Mitura, Jadwiga Sawicka, Aniela Potykanowicz, Krystyna Hubczuk, Agnieszka Konkol, Helena Mitusa, Jadwiga Sawicka, Aniela Potykanowicz, Anna Chmiel, Maria Halińska, Kazimiera Dudek, Imelda Bajdiuk.Górki, Parafia Św. Wojciecha BM

08-210 Platerów, Górki 5 gm. Platerów, pow. Łosice, woj. mazowieckie
Proboszcz: tel. (83) 357-99-24, Wikariusz: 357-99-23
Proboszcz: Ks. Krzysztof Uściński.
Rezydent: Ks. Tadeusz Gruza.
Miejscowości należące do parafii: Górki (208), Czeberaki (141-5 km), Czuchleby (271-4 km), Falatycze (318-5 km), Hruszniew (211-1 km), Hruszniew Kol. (179-2 km), Ostromęczyn (244-3 km), Ostromęczyn Kol. (107-4 km), Puczyce (301-2 km), Woźniki (112-6 km).
Mieszkańców: 2 092. Inne wyznania: 6
Pierwotny kościół istniał już w 1471 r. Obecny kościół parafialny murowany, budowę rozpoczął w 1517 r. Mikołaj Niemiera, marszałek litewski a Wojciech Niemiera dokończył w 1622 r. Konsekrowany w 1698 r. przez Bpa łuckiego Franciszka Prażmowskiego. Na pewien okres czasu, kościół zajęli arianie, aż dopiero za Bpa Bernarda Maciejowskiego powrócił do katolików. Styl barokowy. Księgi metrykalne od 1723 r. Kronika parafialna od 1952 r. Inne kaplice: Kaplica p.w. św. Izydora w Czuchlebach. Szkoły podst.: Górki kl. I-VI, Czuchleby kl. I-VI. Gimnazjum: Górki.
Odpusty: św. Wojciecha, MB Różańcowej, św. Izydora (w Czuchlebach), św. Bernarda(na cmentarzu grzebalnym). Cmentarz grzebalny: 200 m od kościoła.
Wizytacja kanoniczna: 2006 r. - Bp Zbigniew Kiernikowski.
Z parafii pochodzą: ks. ks. Aleksander Kucharczuk, Zbigniew Maksymiuk, Krzysztof Czarnota, Sławomir Groszek, Dariusz Denisiuk. Siostry zakonne: Anna Omelańczuk, Elzbieta Śmieciuch.


Parysów, Parafia Wniebowzięcia NMP


08-441 Parysów
Proboszcz: tel. (25) 685-53-23, Wikariusze: 685-50-43, 685-10-02
Proboszcz: Ks. Włodzimierz Tendorf.
Wikariusze: Ks. Tomasz Pycka, Ks. Radosław Ostap.
Miejscowości należące do parafii: Parysów (1123), Choiny (571-2 km), Gołe Łąki (158-5 km), Gózd (106-5 km), Kozłów (260-2 km), Łukówiec (221-2 km), Łukówiec - Pszonka (30 - 4 km), Niesadna (218-8 km), Niesadna-Przecinka (108-8 km), Starowola (398-2 km), Stodzew (309-4 km), Słup Pierwszy (165-5 km), Słup Drugi (128- 3 km.), Słup E (278-2 km), Wilchta (247-4 km), Wola Starogrodzka (641-7 km), Żabieniec (35-6 km).
Mieszkańców: 5 096. Kościół istniał już w 1318 r. we wsi Sieczcza koło Parysowa, a gdy uległ zniszczeniu, zbudowany został nowy przez Floriana Parysa w 1539 r. Po pożarze tego kościoła, następny wybudowano w Parysowie w 1750 r., który przetrwał do 1914 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1914-1925, staraniem księży Władysława Wachowicza, Michała Beneta i Franciszka Dąbrowskiego, konsekrowany w 1926 r. przez Bpa Czesława Sokołowskiego sufragana podlaskiego. Styl neobarokowy z elementami eklektycznymi. Kaplice dojazdowe: Wola Starogrodzka, Niesadna. Szkoły podst.: Parysów kl. I-VI, Wola Starogrodzka kl. I-VI.
Odpusty: Wniebowzięcia NMP, Niepokalanego Poczęcia NMP. Cmentarz grzebalny: 500 m od kościoła. Wizytacja kanoniczna: 1996 r. Bp Henryk Tomasik.
Z parafii pochodzą: ks. ks. Jan Jaworski, Ryszard Kierzkowski, Stanisław Kutwiński, Roman Krawczyk. Bracia zakonni: Piotr Anczarski, Stanisław Zadrożny. Siostry zakonne: Agnieszka Rusznica, Hiacynta Frelek, Henryka Łubian, Bolesława Zdziarska, Elżbieta Kowalska, Maria Wiącek, Wanda Zdziarska, Marzena Barcikowska, Elżbieta Bryłka, Ewa Szostak.

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem

25 stycznia we Włodawie odbędzie się XIX Festiwal Kolęd i Szczodrywek więcej

Gala Charytatywna New Year's Party 2020

18 stycznia w Siedlcach wystąpia w programie artystycznym Dzieci Eurolingua Dzieciom Lokalnie i Międzynarodowo więcej
zobacz wszystkie