Na antenie

RADIORANEK CZW. PT.

Zapraszamy do wspólnego wyśpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a chorych i cierpiących zapraszamy do włączenia się w celebrację Eucharystii. O poranku - również wiadomości "Z życia Kościoła". Zaprasza Joanna Kuczborska.
zobacz wszystkie

Radiowa Niedziela

Zapraszamy na Radiowe Niedziele

2010-04-12 12:18:21
W najbliższą niedzielę 18 kwietnia w ramach Radiowej Niedzieli odwiedzimy parafie: Św. Wojciecha w Nowodworze, Św. Marcina Biskupa w Stężycy, Podwyższenia Krzyża Św. w Sobieszynie, Św. Antoniego Padewskiego w Turowie

Nowodwór, Parafia Św. Wojciecha

08-503 Nowodwór gm. Nowodwór, pow. Ryki, woj. lubelskie
Proboszcz: tel. (81) 866-10-27
Proboszcz: Ks. Michał Oleszczuk.
Miejscowości należące do parafii: Nowodwór (540), Borki (144-3 km), Dwórzec (6 km-59), Grabów Rycki (349-4 km), Grabowce Górne (87-2,5 km), Jakubówka (157-4 km), Przestrzeń (91-3 km), Rycza (160-1 km), Wrzosówka (93-2 km), Zawitała (412-5 km), Zielony Kąt (90-4 km).
Mieszkańców: 2 182.
Pierwotny kościół drewniany z 1612 r. fundacji Finety Męcińskiej. Od 1868 r. wskutek starości kościoła, nabożeństwa parafialne przeniesione zostały do Woli Gułowskiej, a w 1875 r. parafia w Nowodworze przestała istnieć; dopiero po wybudowaniu kościoła drewnianego w 1921 r., w tymże roku parafia została przywrócona. Obecny kościół murowany, wybudowany w latach 1991-1997, staraniem ks. Michała Śliwowskiego. Styl tradycyjny. Księgi metrykalne od 1926 r. Kronika parafialna od 1970 r. Szkoły podst.: Nowodwór kl. I-VI, Jakubówka kl. I-VI. Gimnazjum: Nowodwór.

Odpusty: św. Wojciecha, Przemienienia Pańskiego. Cmentarz grzebalny: 950 m od kościoła.
Wizytacja kanoniczna: 2005 r. - Bp Zbigniew Kiernikowski.

Z parafii pochodzą: ks. ks. Jarosław Grzelak, Mieczysław Kłak. Brat zakonny: Krzysztof Sulej. Siostry zakonne: Zofia Łapińska (Niepokalanka), Mariola Podolska (Loretanka), Janina Chachaj (Salezjanka).
Stężyca, Parafia Św. Marcina Biskupa

08-540 Stężyca, ul. Kościelna 2 gm. Stężyca, pow. Ryki, woj. lubelskie
Proboszcz: tel. (81) 866-30-18 Wikariusz: 866-32-77
Proboszcz: Ks. Michał Stańczuk.
Wikariusz: Ks. Maciej Liszko.
Na terenie parafii mieszka: Ks. Antoni Woroszyło.
Miejscowości należące do parafii: Stężyca (1720), Brzeźce (341-4 km), Drachalica (45-6 km), Kletnia (350-6 km, Krukówka (15-6 km), Plebanka (19-6 km), Prażmów (95-5 km), Rokitnia Nowa (185-5 km), Rokitnia Stara (372-4 km).
Mieszkańców: 3 137. Inne wyznania: 13.
Kościół istniał już w XIII w. Piotr Molenda w 1434 r. wybudował nowy, murowany. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1522-1532 przez ks. Jana Wyszka, konsekrowany. Styl gotycki, wystrój wnętrza barokowy. Księgi metrykalne od 1723 r. Inne kościoły: Kościół poklasztorny w Stężycy p. w. Przemienienia Pańskiego; styl barokowy. Kaplice dojazdowe: Brzeźce, Rokitnia Nowa. Szkoły podst.: Stężyca kl. I-VI, Brzeźce kl. I-VI, Rokitnia Nowa kl. I-VI. Gimnazjum: Stężyca.

Odpusty: św. Marcina Biskupa, św. Antoniego Padewskiego, MB Szkaplerznej, Przemienienia Pańskiego. Cmentarz grzebalny: 0,5 km od kościoła.
Wizytacja kanoniczna: 2005 r. - Bp Zbigniew Kiernikowski.
Z parafii pochodzą: ks. ks. Zbigniew Maciejewski, Bogusław Palenicki, Dariusz Lipiec, Sławomir Gadowski, o. Dominik Wasilewski OFM Conv., o. Tomasz Lach OFM Con. Brat zakonny: Krzysztof Pudło.Sobieszyn, Parafia Podwyższenia Krzyża Św.


08-510 Sobieszyn gm. Ułęż, pow. Ryki, woj. lubelskie
Proboszcz: tel. (81) 866-72-12
Proboszcz: Ks. Krzysztof Czarnota.
Wikariusz: Ks. Grzegorz Koc.
Miejscowości należące do parafii: Sobieszyn (656), Blizocin (233-4 km), Brzozowa (65-2 km), Drążgów (301-3 km), Grabowce Dolne (101-5 km), Kania (14-4 km), Lendo (119-8 km), Podlodów (112-5 km), Ułęż Dolny (217-1 km), Wólka Sobieszyńska (16-4 km), Zosin (150-4 km).
Mieszkańców: 1 984.
W Drążgowie w 1334 r. erygowana parafia, fundacji braci Jakuba i Piotra dziedziców Drążgowa. W 1575 r., Mikołaj Kłoczowski, dziedzic, zajął kościół na zbór ariański na okres 30 lat. Do 1731 r. parafia przyłączona była do Żabianki. Następny kościół drewniany p. w. Trójcy Św., wybudowany w 1771 r. przez ks. Michała Wierzbowskiego. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1883-1886, staraniem ks. Feliksa Majewskiego, kosztem Kajetana Kickiego, konsekrowany w 1886 r. przez Wincentego Teofila Chościak Popiela, arcybiskupa warszawskiego i tegoż roku parafia z Drążgowa przeniesiona została do Sobieszyna. Styl neogotycki. Księgi metrykalne od 1738 r. Kronika parafialna od 1920 r. Kaplica dojazdowa: Lendo Ruskie. Szkoły podst.: Sobieszyn kl. I-VI. Gimnazjum: Sobieszyn. Szkoła średnia: Sobieszyn, LO., Brzozowa, ZSR.
Odpusty: Podwyższenia Krzyża Św., Trójcy Św. Cmentarz grzebalny: 500 m od kościoła.
Wizytacja kanoniczna: 2005 r. - Bp Zbigniew Kiernikowski.
Z parafii pochodzą: ks. ks. Jerzy Cąkała, Adam Lemieszek.


Turów, Parafia Św. Antoniego Padewskiego21-302 Kąkolewnica, Turów 77 gm. Kąkolewnica, pow. Radzyń Podl., woj. lubelskie
Proboszcz: tel. (83) 372-31-25
Proboszcz: Ks. Bronisław Giersz.
Miejscowości należące do parafii: Turów, Bedlno Radzyńskie (część).
Mieszkańców: 980.
Parafia erygowana w 1937 r. Kościół parafialny murowany, wybudowany w 1937 r., konsekrowany w 1970 r. przez Bpa Jana Mazura. Styl współczesny. Kronika parafialna od 1966 r. Księgi metrykalne od 1946 r. Inne kościoły i kaplice: Kaplica w lesie p.w. Św. Antoniego - drewniana, Kaplica w lesie p.w. Św. Antoniego -murowana. Szkoła podst.: Turów kl. I-VI.
Odpusty: św. Antoniego Padewskiego, MB Anielskiej. Cmentarz grzebalny: 500 m od kościoła.
Wizytacja kanoniczna: 2005 r. - Bp Zbigniew Kiernikowski.
Z parafii pochodzą: ks. ks. Marek Wajszczuk, Andrzej Boreta. Siostry zakonne: Jadwiga Osak, Barbara Sajnok, Agnieszka Korulczyk, Beata Wyrębek.

"Absolwentalia"

22 czerwca Politechnika Białostocka świętuje organizując Międzynarodowy Zjazd Absolwentów więcej

Sejmik zespołów teatralnych

W dniach 22-23 czerwca w Stoczku Łukowskim zmierzą swoje talenty wiejskie zespoły teatralne więcej
zobacz wszystkie