Na antenie

PORANEK z KRP

Zapraszamy do wspólnego wyśpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a chorych i cierpiących zapraszamy do włączenia się w celebrację Eucharystii. O poranku - również wiadomości \"Z życia Kościoła\".
zobacz wszystkie

Radiowa Niedziela

ZAPRASZAMY NA RADIOWĄ NIEDZIELĘ

foto
W najbliższą niedzielę,27 sierpnia, kapłani pracujący w Katolickim Radio Podlasie odwiedzą następujące parafie: parafię Tomasza Biskupa z Willanowy w Jbłoniu, parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny w  Motwicy i parafię Trójcy Świętej w Paszenkach.

Probostwo w parafii wezwaniem Tomasza Biskupa z Willanowy w miejscowości Jabłoń sprawuje ks. Zbigniew Szyprowski. Pierwszy kościół ufundowała Jadwiga Połubińska w 1571 r. W 1875 r. zamieniony został przez rząd rosyjski na cerkiew. Obecny kościół parafialny wybudowano w latach 1909-1912, kosztem Tomasza hr. Zamoyskiego. W 1919 r. z części parafii wisznickiej utworzona została samodzielna parafia. Kościół został konsekrowany w 1973 r. przez Bpa Jana Mazura.

    Proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Motwicy jest ks. Marek Kujda. Pierwszy kościół w Motwicy ufundowali Sapiehowie. Obecną świątynię postawili w  1716 r. Mierzejewscy z. Jak większość kościołów w tamtym czasie, kościół motwicki zamieniony został w 1875 r. na cerkiew. Rekoncyliowano go w 1918 r. i następnego roku utworzona została parafia.

 

            Proboszczem parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Paszenkach jest ks. Adam Haraszczuk. Parafię tutejszą erygowano w 1930 r. Ciekawe losy budynku kościoła zaczynają się w 1717 r. kiedy to Andrzej Firlej ufundował tu cerkiew unicką. W ciągu dziejów przechodził on z rąk kościoła prawosławnego w ręce kościoła katolickiego i z powrotem aż do roku 1943, kiedy to pozostał świątynią katolicką. W latach 90-tych ubiegłego wieku przeprowadzono remont świątyni.

Na temat parafii, które będą przeżywać radiową niedzielę mogą państwo posłuchać na antenie Katolickiego Radia Podlasie w niedzielę około godziny 7:05

Akcja Narodowego Czytania na Sportowo

3 września w Rzeczycy nastąpi niezwykłe połączenie czytania i sportu. więcej

II Piknik Trzeźwościowy w Siedlcach

26 sierpnia stowarzyszenie "Szansa" organizuje piknik wraz z parafią p.w. Męczenników Podlaskich więcej
zobacz wszystkie