Na antenie

WOLNA SOBOTA

Zapraszamy na sobotni poranek, a w nim: kalendarium, przegląd prasy, wiadomości dla kierowców, historia Podlasia i dużo dobrej muzyki. Zaprasza Karolina Suchodolska.
zobacz wszystkie

Radiowa Niedziela

Zapraszamy na Radiową Niedzielę

2012-07-06 11:39:32
W najbliższą niedzielę, 8 lipca w ramach Radiowej Niedzieli odwiedzimy parafie: Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyszkowie, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach, Św. Maksymiliana Kolbe w Siedlcach.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Wyszków , 07-100 Węgrów
gm. Liw, pow. Węgrów, woj. mazowieckie
Proboszcz: Ks. mgr Wojciech Zadrożny
•  tel. (25) 793-14-40

Księża pochodzący z parafii
•  ks. ks. Leszek Ostas,
•  Krzysztof Kostrzewa SDB.


Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyszkowie. Pierwotny kościół z 1407 r., obecny murowany z 1788 r. Miejscowości należące do parafii: Dąbrowa, Kucyk, Ossolin, Oszczerze, Pierzchały, Śnice, Witanki, Wyszków, Zając, Ziomaki.

Wyszków, parafia Podwyższenia Krzyża Św.

Parafia w Wyszkowie należy do najstarszych w diecezji siedleckiej. Kościół w Wyszkowie należy zaś do najpiękniejszych świątyń w diecezji, choć nie liczy sobie nawet w połowie tyle lat co parafia.
Wyszków to wieś na południe od Węgrowa pięknie położona nad wijącą się rzeką Liwcem. Można tu dotrzeć skręcając na zachód z drogi łączącej Siedlce z Węgrowem. Autorzy XIX-wiecznego „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego” piszą o Wyszkowie jako o „starożytnej osadzie”, czego dowodem ma być nazwa folwarku Grodzisk. Owa „starożytność” dotyczy czasów wczesnego średniowiecza i zapewne nie mija się z prawdą, bowiem tereny nad Liwcem sprzyjały ludzkiemu osadnictwu. Ślady dawnych wałów sprzed tysiąca lat możemy oglądać w Grodzisku do dzisiaj.
Historyczne zapisy o Wyszkowie pochodzą również ze średniowiecza, tyle że późnego. Pierwszy kościół powstał w Wyszkowie na początku XV wieku, kolejny wybudowano w 1676 roku. Ten obecny pochodzi z końca XVIII wieku, a wybudował go miecznik litewski Aleksander Maciej Ossoliński. Historycy sztuki uznają wybudowany w 1788 r. kościół w Wyszkowie za najciekawszy zabytek sakralny okolic Węgrowa. Nie trzeba być zresztą historykiem sztuki, aby zachwycić się pięknem i harmonią wyszkowskiej świątyni i jej otoczenia.
Wieże – dzwonnice stojące obok kościoła widać już z daleka. Sam kościół w Wyszkowie złożony jest z prostokątnej, trójprzęsłowej nawy i węższego prezbiterium, przy którym usytuowano zakrystię i skarbczyk. Trójdzielna fasada zwieńczona jest szczytem ze spływami i figurami świętych. Po bokach, w narożnikach przykościelnego cmentarza umieszczono dwie wieże – dzwonnice, stwarzając w ten sposób taki sam układ urbanistyczny, jak w kościele farnym w Węgrowie. Kościół jako główny element architektoniczny podporządkowuje sobie dwie dzwonnice z bramą pomiędzy nimi, tworząc w ten sposób jednolitą kompozycję przestrzenną. Całe założenie zajmuje wschodnią pierzeję rynku i wyraźnie dominuje nad otoczeniem. Taki był bowiem cel budowniczych kościoła, a raczej tego, który budowę zlecił. Magnaci doby Oświecenia, a do takich należał miecznik Ossoliński, przywiązywali dużą wagę do ozdabiania swoich siedzib wspaniałymi obiektami architektonicznymi, pragnąc z jednej strony olśnić przybyszów, z drugiej zaś wykazać się dobrym gustem i wrażliwością na prądy dominujące w sztuce. Każdy kto choć raz był w Wyszkowie musi przyznać, że Ossolińskiemu udało się osiągnąć zamierzony efekt. Kościół robi nawet większe wrażenie niż jest w rzeczywistości. Bowiem z zewnątrz wygląda na imponującą budowlę, w środku zaś okazuje się jednonawową kameralną świątynią.
Niewielkie wnętrze wyszkowskiego kościoła wypełniają bardzo ciekawe zabytki. To monumentalne murowane klasycystyczne ołtarze z 1790 r. To drewniane rokokowe krzyże ołtarzowe, w podstawach których umieszczono postacie: w jednym grupę ukrzyżowania ze św. Marią Magdaleną i św. Janem, a w drugim św. Wincentego a Paulo i św. Jana Nepomucena. Wartych uwagi jest kilkanaście obrazów zdobiących świątynię. Znanemu malarzowi Szymonowi Czechowiczowi przypisywane są „Chrzest Chrystusa w Jordanie” i „Św. Józef z Dzieciątkiem”, za dzieło Franciszka Smuglewicza uznawany jest monumentalny obraz z ołtarza głównego „Ukrzyżowanie Chrystusa”. Do tego dodać należy XVIII – wieczne obrazy nieznanych malarzy: „Niepokalane Poczęcie” i „Św. Jacek”, czy udane kopie dzieł włoskich mistrzów: „Hołd pasterzy”, i „Wypoczynek podczas ucieczki z Egiptu”.
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Garwolińska 19, 08-110 Siedlce
Tel: (25) 643-56-97 w. 28
http://www.teresasiedlce.pl/
parafia@teresasiedlce.pl
O. mgr Franciszek Bok OMI
Wikariusz
O. mgr Paweł SADOWSKI OMI
O. mgr Jan Wlazły OMI
O. mgr Krzysztof Wolnik OMI

Księża pochodzący z parafii
•    Marian Kopeć SAC,
•    Marek Kacprzak TCH,
•    Robert Skup OMI.
Siostry zakonne pochodzące z parafii
•    Estera Kotuniak (Nazaretanka),
•    Elżbieta Dawidczyk (Sługi Jezusa).

Siedlce, parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Parafia erygowana w 1981 r. Kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1985-1989. Styl współczesny. Miejscowości należące do parafii: Siedlce (część), Żelków Kolonia.

28 kwietnia 1931 r. biskup Henryk Przeździecki erygował samodzielną parafię na siedleckim przedmieściu Rozkosz. Przedmieściu, bowiem miasto Siedlce było sporo mniejsze od obecnego, aczkolwiek stale się rozbudowywało i dwie istniejące siedleckie parafie stały się za ciasne do obsługi wszystkich wiernych.
Jednak w 1931 r. nie ruszyła budowa kościoła, który już wówczas miano wznosić pw. Św. Teresy. Na przeszkodzie stanęła sprawa gruntów. Ziemię na rzecz nowo powstałej parafii miało przekazać państwo. Jednak władze nie przydzieliły gruntów i mimo trwających aż 15 lat pertraktacji Kuria biskupia nie uzyskała terenów pod budowę. Doszło do tego, że w 1946 r. bp Ignacy Świrski zawiesił moc prawną dekretu erygującego parafię i wierni z Rozkoszy musieli chodzić po staremu do kościoła katedralnego.
Na reaktywowanie parafii Św. Teresy przyszło poczekać kilkadziesiąt lat. Zaczęło się od erygowania Domu Zakonnego OO oblatów, na co siedlecka Kuria zezwoliła w 1957 r. Niełatwy był żywot zakonników w Siedlcach w owym czasie. Komunistyczne władze obawiały się duchownych bardziej, niż dzisiejszy świat terrorystów. Mimo kłód rzucanych pod nogi, a może właśnie dlatego zakonnicy przygotowali grunt pod utworzenie nowej parafii na siedleckiej Rozkoszy. Zrobili to zarówno w sferze materialnej – regulując sprawy właśnosci ziemi, jak i w sferze duchowej – jednocząc przyszłych parafian na modlitewnych spotkaniach.
Erygowanie parafii i budowa kościoła przypadły na niezwykle trudne lata. Początek lat 80. XX w. był bowiem nie tylko czasem pierwszej „Solidarności” i nocy stanu wojennego. Były to także czasy powszechnego niedoboru. Brakowało wtedy wszystkiego, także materiałów budowlanych, a już szczególnie takich do budowy świątyni. Wtedy bowiem nie wystarczyło mieć pieniądze na kupno. Trzeba tez było mieć przydział, zezwolenie, zgodę i asygnatę. Te zaś wydawała władza, która swą troskę o Kościół okazywała wtedy na przykładzie losów ks. Jerzego Popiełuszki, czy krzyży w Miętnem.
Mimo ogromnych trudności kościół jednak powstał, i to jeszcze jaki! Kościół Św. Teresy przy ul. Garwolńskiej w Siedlcach zaprojektowali znani architekci - Konrad Kucza-Kuczyński i Andrzej Miklaszewski. Budowla uznawana jest za wysokiej klasy dzieło architektury sakralnej końca XX w. i przeczy tezie, że piękne kościoły budowano w Polsce kilkaset lat temu. Kościół Św. Teresy cieszy nie tylko oczy. Potrafi także cieszyć uszy, bowiem dzięki świetnej akustyce odbywały się tu koncerty, które na trwałe zapisały się w dziejach siedleckiej kultury. Jednak to nie akustyka wnętrza, alo to co można usłyszeć z ust kaznodziei sprawia, że do kościoła Św. Teresy przychodzą nawet wierni spoza terenu parafii.
Grzegorz Welik Św. Maksymiliana Kolbe

Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce
•   tel. /fax (25) 644-05-22
http://www.siedlce.franciszkanie.pl/
franciszkanie.siedlce@wp.pl

Proboszcz
O. Zdzisław Beń OFM Conv
Parafia erygowana w 1995 r. Kościół parafialny wybudowany przez oo. Franciszkanów. Styl współczesny. Księgi metrykalne od 1995 r.
Księża pochodzący z parafii
•    Mirosław Olszewski OMI.
Siostry zakonne pochodzące z parafii
•    Anna Krasuska,
•    Małgorzata Stachowicz,
•    Alina Stachowicz

Siedlce. Parafia Św. Maksymiliana Kolbe. Parafia erygowana w 1995 r. Kościół parafialny wybudowany przez oo. Franciszkanów. Styl współczesny. Miejscowości należące do parafii:
Siedlce (część), Golice, Kolonia Golice, Żabokliki, Kolonia Żabokliki, Topórek, Jagodnia.

Cóż można powiedzieć o dziejach parafii erygowanej w 1995 r. Parafia Św. Maksymiliana w Siedlcach należy do najmłodszych nie tylko w mieście, ale i w całej diecezji. Ta młoda parafia obejmuje swym zasięgiem miejscowości, w których ludzie żyli już przed wiekami. Nie chodzi tu tylko o miasto Siedlce, ale przede wszystkim wsie – Golice, Żabokliki, Jagodnia, Topórek. Obecnie miejscowości te rozwijają się niejako w cieniu miasta. Były jednak czasy, kiedy np. takie Golice nie ustępowały liczbą ludności Siedlcom. Tak było np. w połowie XVI w. Wtedy to jednak Siedlce wybrali dziedzice tych dóbr na siedzibę miasta, i to Siedlce otrzymały impuls do rozwoju.
W II poł. XIX w. Golicami i Żaboklikami władali rosyjscy generałowie, choć nie bezpośrednio, lecz przez administratorów. Były to bowiem dobra majorackie, czyli podarowane przez cara jego oficerom i wysokim urzędnikom w nagrodę za tłumienie polskich powstań. Były więc Żabokliki i Golice, nie one jedne zresztą w pobliżu Siedlec, majątkami przypominającymi przez cały okres zaborów, kto tak naprawdę rządził naszym krajem i kto ciągnął korzyści z podsiedleckiej ziemi. Przyszła jednak niepodległość i korzyści z terenów należących obecnie do parafii Św. Maksymiliana zaczęli ciągnąć Polacy. Jedni ciągnęli korzyści, a drudzy dopiero uczyli się jak to robić. W 1922 r. powstała tu bowiem szkoła rolnicza im. Kazimierza Wielkiego. Tylko w okresie 20-lecia międzywojennego, gdy szkoła ta funkcjonowała w znacznie ograniczonym zakresie w stosunku do obecnego, wykształciło się tutaj setki uczniów. Nieśli oni „pod strzechy” wiedzę rolniczą, wykładaną w przyzwoitych warunkach i na wysokim poziomie. Szkoła ta nie tylko kształciła, ale i wychowywała. Posiadała własne gazety – „Kazimierzaka” i „Wieczór Sobotni”. Działało tu Koło Koleżeńskie, Bratnia Pomoc i sklepik uczniowski. Tradycje tamtej przedwojennej szkoły są z powodzeniem kontynuowane w obecnych czasach.
Wracając do młodej parafii, to jej krótkie dzieje znaleźć można na jej stronie internetowej. Wiosną 1993 roku ks. prof. dr hab. Marian Myrcha, profesor prawa kanonicznego w ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, przekazał w darowiźnie działkę 1,3 ha i dom jednopiętrowy przy ul. Kazimierzowskiej 128 w Siedlcach. Wydarzenie to można uważać za początek placówki OO. franciszkanów w mieście. 8 września 1993 roku został wydany dekret biskupa siedleckiego zezwalający na kaplicę. Tego dnia w obecności o. prowincjała Józefa Łapińskiego miało miejsce poświęcenie kaplicy przez ks. bpa Wacława Skomoruchę. Wierni przyjęli bardzo życzliwie pierwszych franciszkanów i z wielkim zapałem pomagali w rozpoczętych pracach. Po półrocznym staraniu uzyskano pozwolenie na budowę kaplicy i zaraz przystąpiono do wykopu fundamentów. Pierwszą Mszę świętą - Pasterkę w nowo wybudowanej kaplicy odprawiono 25 grudnia 1994 roku. 8 września następnego roku ks. bp Jan Mazur, ordynariusz siedlecki, poświęcił nowo wybudowaną kaplicę pw. św. Maksymiliana, a 3 grudnia utworzył parafię. 13 stycznia 1998 roku dekretem o. prowincjała Józefa Łapińskiego został erygowany klasztor.
Wielu siedlczan z różnych parafii oraz mieszkańców nawet dalszych okolic bywa u OO. franciszkanów przy ul. Kazimierzowskiej przynajmniej raz w roku. W okresie Bożego Narodzenia można tu zobaczyć żywą szopkę. Cieszy ona zwłaszcza dzieci, ale i dorosłych, choć ci ostatni nie zawsze się do tego przyznają.
Grzegorz Welik  


[jk]

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem

25 stycznia we Włodawie odbędzie się XIX Festiwal Kolęd i Szczodrywek więcej

Gala Charytatywna New Year's Party 2020

18 stycznia w Siedlcach wystąpia w programie artystycznym Dzieci Eurolingua Dzieciom Lokalnie i Międzynarodowo więcej
zobacz wszystkie