Na antenie

Pasmo nocne

Zapraszamy na dużą dawkę muzyki, informacji i powtórkę najciekawszych audycji z dnia.
zobacz wszystkie

Radiowa Niedziela

Zapraszamy na Radiową Niedzielę

2011-11-08 12:53:38
W najbliższą niedzielę, 13 listopada w ramach Radiowej Niedzieli odwiedzimy parafie: Wniebowzięcia NMP w Żabiance, Podwyższenia Krzyża Świętego w Sobieszynie, Macierzyństwa NMP w Łuzkach, Niepokalanego Poczęcia NMP Sanktuarium Maryjne w Ostrowie Lubelskim

Parafia Wniebowzięcia NMP w Żabiance

Żabianka, parafia Wniebowzięcia NMP. Pierwotny kościół z 1570 r. fundacji Łukasza Lędzkiego, był filialnym parafialnego w Drążgowie, a w 1575 r. powstała tu parafia. Obecny kościół parafialny drewniany, wybudowany w 1754 r. przez Feliksa Bentkowskiego, starostę stężyckiego i w tymże roku konsekrowany przez bpa Michała Kunickiego, sufragana krakowskiego. Styl barokowy. Miejscowości należące do parafii: Żabianka, Białki Dolne, Białki Górne, Korzeniów, Miłosze, Osmolice, Sarny, Sierskowola, Trzcianki, Ułęż Górny, Wąwolnica.

Proboszcz: Ks. Eugeniusz Pepa   tel. (81) 866-70-30
Żabianka jest parafią graniczną, leży bowiem na granicy diecezji siedleckiej i lubelskiej. W okolicach Żabianki przebiega też granica pomiędzy Mazowszem a Lubelszczyzną. Tereny parafii w Żabiance rozciągają się pomiędzy rzeką Wieprz od południa, a drogą z Dęblina do Kocka od północy. Jest też na tych terenach kilka sporych zbiorników wodnych.
Parafia w Żabiance powstała dawno temu, bo już w XVI wieku. Erygowano wtedy wiele parafii u zbiegu Wisły i Wieprza, gdzie ludzie chętnie się osiedlali od wielu stuleci. Próżno jednak szukać Żabianki na dawnych mapach i w starych dokumentach. Nie oznacza to jednak, ze miejscowość nie istniała, albo że kronikarze nie chcieli o niej pisać. Powód jest inny. Kilkaset lat temu dzisiejsza Żabianka nosiła nazwę Żabia Wola albo Wola Żabia i jako taka występuje w dawnych dokumentach i przekazach.
Właścicielami Żabiej Woli w drugiej połowie XVI wieku byli Lędzcy. To właśnie Łukasz Lędzki ufundował w 1570 roku kościół, który był filialną świątynią parafii w Drążgowie. Pięć lat później utworzono w Żabiej woli samodzielną parafię. Pierwotny XVI-wieczny kościół w Żabiance nie dotrwał do współczesnych czasów. Na szczęście doczekała ich kolejna świątynia. Wybudował ją w 1754 roku starosta stężycki Feliks Bentkowski. Kościół w Żabiance jest ciekawym przykładem barokowego budownictwa drewnianego. Nie jest to świątynia wielka, ale warto ją zwiedzić choćby z tego względu, że drewniane obiekty sakralne stanowią obecnie coraz większą osobliwość. Oglądając orientowany, o konstrukcji zrębowej kościół w Żabiance warto wiedzieć, że nie wygląda on zupełnie tak jak przed wiekami. W 1882 roku dobudowano bowiem kruchtę, przeprowadzono również prace restauracyjne. Oprócz chwili modlitwy warto rozejrzeć się we wnętrzu kościoła. Posiada on bowiem oryginalne wyposażenie, głownie z XVIII i XIX wieku.
Choć Żabianka nie była dużą wsią, to tutejsza parafia w dawnych wiekach pełniła nie tylko posługę duszpasterską dla okolicznych miejscowości. W XIX wieku funkcjonował tu na przykład przytułek dla ubogich. Posiada też Żabianka swoją chwalebną przeszłość. Według badacza dziejów Powstania Styczniowego Stanisława Góry, 11 października 1863 roku odbyła się tu potyczka, w której liczący 100 ludzi oddział żandarmerii powstańczej starł się z kozakami. Powstańcy stracili w tym starciu dwóch zabitych i czterech rannych.
Przeszłość parafii Żabianka to głównie dzieje rolników. Zarówno tych wielkich (jeśli chodzi o powierzchnię gospodarstwa), właścicieli rozległych dóbr Sarny z folwarkami Korzeniów i Romanów, czy Ułęż Górny, gdzie pracowały dwa młyny wodne i cegielnia, jak i tych mniejszych, którzy od wieków uprawiali swoje ziemie i modlili się w kościele – najpierw w Żabiej Woli, a potem w Żabiance.
Grzegorz Welik
Sobieszyn. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego


Parafia erygowana w Drążgowie w 1334 r., fundacji braci Jakuba i Piotra, dziedziców Drążgowa. W 1575 r. dziedzic Mikołaj Kłoczowski zajął kościół na zbór ariański na okres 30 lat. Do 1731 r. parafia przyłączona była do Żabianki. Następny kościół drewniany p. w. Trójcy Św., wybudowany w 1771 r. przez ks. Michała Wierzbowskiego. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1883-1886, staraniem ks. Feliksa Majewskiego, kosztem Kajetana Kickiego, konsekrowany w 1886 r. przez Wincentego Teofila Chościak Popiela, arcybiskupa warszawskiego i tegoż roku parafia z Drążgowa przeniesiona została do Sobieszyna. Styl neogotycki. Miejscowości należące do parafii: Sobieszyn, Blizocin, Brzozowa, Drążgów, Grabowce Dolne, Kania, Lendo, Podlodów, Ułęż Dolny, Wólka Sobieszyńska, Zosin.
Proboszcz Ks. Krzysztof Czarnota  tel: (81) 866-72-12
Dużo można mówić o parafii w Sobieszynie, obecnie położonym w gm. Ułęż w powiecie ryckim. Niegdyś zaś Sobieszyn był przedmieściem Drążgowa i z Drążgowem mocno związane są dzieje sobieszyńskiej parafii. To dawne miasto Drążgów było pierwotnie siedzibą parafii, a działo się to w czasach średniowiecza, na początku XIV w.
Dawne dzieje Sobieszyna są ciekawe i bogate, ale warto skupić się na osobach niezbyt znanych szerokiej opinii, a niezwykle zasłużonych. Wielkie zasługi dla Sobieszyna położył Kajetan Jan Kanty Konstanty Kicki, znany bardziej jako Kajetan Kicki. Żył on w latach 1803 – 1878, a utworzył fundację społeczno – oświatową, która rozsławiła Sobieszyn nie tylko w kraju, ale i za granicą. Kajetan Kicki był ziemianinem, właścicielem m. in. dóbr sobieszyńskich. Był zwolennikiem gospodarowania opartego na gruntownej wiedzy rolniczej. Studiował fachową literaturę, pisał artykuły do rolniczej prasy. Miał różne pomysły, nowoczesne w owych czasach, dotyczące rozwoju gospodarstw ziemiańskich, ale także chłopskich. Propagował m. in. stosowanie nawozów sztucznych, hodowlę owiec, uprawę roślin oleistych. Był także wynalazcą i konstruktorem maszyn do przetwórstwa rolno – spożywczego.
Kicki był bezdzietny i nosił się z zamiarem przekazania majątku na cele społeczno – oświatowe. Był członkiem powstałego w 1873 r. Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych, którego celem była opieka nad nieletnimi przestępcami. Temu Towarzystwu powierzył funkcje wykonawcy swojego testamentu, mocą którego z całego swego majątku, liczącego ponad 5 tys. ha ziemi i 100 tys. rubli, ustanowił fundację. Na mocy testamentu pochowanego w Sobieszynie Kickiego, powstała w tej miejscowości w 1886 r. Stacja Prób Melioracyjnych i Doświadczeń Rolniczych, przekształcona następnie w czołową stację doświadczalną całego zaboru rosyjskiego. Przy stacji w Sobieszynie zawiązano w 1899 r. Nadwieprzańską Spółkę Hodowli Roślin. Utworzona w 1894 r. w Sobieszynie trzyletnia Niższa Szkoła Rolnicza stała się w roku 1923 szkołą średnią. W Sobieszynie kształciły się pokolenia przyszłych rolników, przyjeżdżały tu wycieczki z kraju i z zagranicy. Prowadzono tu doświadczalną uprawę wielu gatunków roślin, testowano nawozy sztuczne. Działało tu Sobieszyńskie Towarzystwo Rolnicze, w którym okoliczni ziemianie współpracowali z chłopami. Był więc Sobieszyn synonimem tego, co w rolnictwie przełomu XIX i XX w. najnowocześniejsze. Zawdzięczał zaś to idei Kajetana Kickiego, którą wielu uważało początkowo za mrzonkę nie do zrealizowania.
Jest też z Sobieszynem związana inna postać godna pamięci. Na cmentarzu w Sobieszynie znaleźć można, choć nie bez trudu, nagrobek żyjącego w latach 1837 – 1892 księdza Józefa  Pawlikowskiego. Był on od 1869 r. proboszczem w Jabłonnie Lackiej. Na czas jego pobytu w Jabłonnie przypadał najgorszy okres prześladowań unitów. Ksiądz Pawlikowski dał się poznać jako kapłan udzielający pomocy unitom. Potrafił przy tym konspirować się bardzo umiejętnie przez wiele lat. Karany grzywnami pieniężnymi przez władze, w raportach charakteryzowany jako odznaczający się brakiem życzliwości dla prawosławia. W rezultacie roztaczano nad nim od 1880 r. tajny dozór policyjny. Ostatecznie jego działalność unicka została przez władze carskie ujawniona. W 1886 r. za różnego rodzaju winy, takie jak wyspowiadanie mieszkanki Jabłonny Antoniny Krysitosiak czy pozwolenie, aby unita Ignacy Kozłowski bębnił na chórze, a później odbył spowiedź, za namawianie „upornych” unitów, aby bez żadnej obawy uczęszczali do kościoła, został przez władze carskie ukarany grzywną 300 rb i pozbawiony probostwa. Zmarł 5 listopada 1892 r. w Sobieszynie. Tak więc ma parafia Sobieszyn również unicki epizod.
Grzegorz Welik
Łuzki Parafia Macierzyństwa NMP

Łuzki 42, 08-200 Łosice
Proboszcz Ks. mgr Stanisław Szymuś tel: (83) 357-14-15
Parafia erygowana w 1957 r. (jako filia od 1936 r.). Kościół parafialny drewniany, wybudowany w 1936 r. Bez wyraźnych cech stylowych. Kronika parafialna od 1958 r.
Księża pochodzący z parafii
•    Henryk Nowosielski,
•    Jerzy Siergiej,
•    Jan Terlikowski SDB

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP Sanktuarium Maryjne


Króla Zygmunta 1, 21-110 Ostrów Lubelski
Proboszcz Ks. mgr Jan Orłowski tel: (81) 852-00-05
Wikariusz Ks. Adam Zawistowski tel: (81) 852-10-30

Teodoryk z Ostrowa w 1442 r. uposażył zbudowany przez siebie kościół a biskup krakowski, Zbigniew Oleśnicki, zaaprobował. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w 1755 r. przez dziedzica z Berejowa, konsekrowany w 1762 r. przez Bpa Stanisława Rajmunda Jezierskiego. Styl barokowy.
Księża pochodzący z parafii
•    Stanisław Zydlewicz
•    Henryk Drozd
•    Stanisław Biernacki
•    Janusz Grodek
•    Sławomir Kapitan
•    Marek Kot
•    Stanisław Kulik
•    Zbigniew Korol
•    Adam Haraszczuk
•    Zbigniew Rozmysł
•    Jan Miedzianowski
•    Mieczysław Maleszyk
Bracia zakonni pochodzący z parafii
•    Władysław Chlebik
•    Jacek Gruszczyk
•    Jerzy Zabielski
•    Grzegorz Bartoszek

Siostry zakonne pochodzące z parafii
•    Grażyna Wolska
•    Elwira Ejsmentewicz
•    Edyta Słomka
•    Agata Smagorowicz

[jk]