Na antenie

Pasmo nocne

Zapraszamy na dużą dawkę muzyki, informacji i powtórkę najciekawszych audycji z dnia.
zobacz wszystkie

Radiowa Niedziela

Zapraszamy na Radiową Niedzielę

2011-08-08 12:00:17
W najbliższą niedzielę, 14 sierpnia w ramach Radiowej Niedzieli odwiedzimy parafie Św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim.

Międzyrzec Podlaski: Parafia Św. Mikołaja

Łukowska 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Proboszcz
Ks. Kanonik mgr Józef Brzozowski
 tel: (83) 371-66-89

Wikariusz
Ks. mgr Arkadiusz Markowski
Ks. mgr Krzysztof Niestieruk
Ks. Andrzej Wolanin
Mieszkaniec
Ks. Prałat Michał Domański
http://mikolaj.miedzyrzec.pl/

Rys Historyczny
Pierwotny kościół istniał już w XII w., bogato przez różnych ofiarodawców uposażony. Na pieczęci kościelnej widnieje rok 1174. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1460-1477, fundacji Jana Nasutowicza, starosty brzeskiego. Gdy kościół ten uległ pożarowi, odrestaurował go August Czartoryski, konsekrowany w 1741 r. przez biskupa Andrzeja Załuskiego. Styl barokowy, fasada neoklasycystyczna.
Księża pochodzący z parafii
•    Wiesław Nowosielski,
•    Czesław Andrzejuk,
•    Tadeusz Kozłowski,
•    Jan Cep,
•    Janusz Wolski,
•    Antoni Pietruszka,
•    Ludwik Wnukowicz,
•    Mirosław Łaziuk,
•    Krzysztof Sidorczuk,
•    Henryk Sidorczuk,
•    Andrzej Banasiuk,
•    Sławomir Brodawka,
•    Marcin Czuchraniuk,
•    Grzegorz Domański,
•    Sławomir Harasimiuk,
•    Mariusz Rarak,
•    Andrzej Siedlanowski,
•    Paweł Siedlanowski,
•    Roman Siłuch,
•    Andrzej Ognik,
•    Jarosław Banasiuk,
•    Zbigniew Komoszka,
•    Mariusz Zaniewicz,
•    Roman Truba
Siostry zakonne pochodzące z parafii
•    Elżbieta Chilicka,
•    Renata Chilicka,
•    Ambrozja Chmielewska,
•    Stanisława Karwowska,
•    Halina Nestorowicz,
•    Agnieszka Panasiuk,
•    Marianna Paszko,
•    Małgorzata Pękala,
•    Elżbieta Siedlanowska,
•    Agnieszka Zaniewicz,
•    Anna Zaniewicz,
•    Helena Zaniewicz

Międzyrzec Podlaski, parafia św. Mikołaja. Pierwotny kościół istniał już w XII w. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1460-1477, fundacji Jana Nasutowicza, starosty brzeskiego. Gdy kościół ten uległ pożarowi, odrestaurował go w połowie XVIII wieku książę August Czartoryski. Styl barokowy, fasada neoklasycystyczna. Miejscowości należące do parafii: Międzyrzec Podlaski (część), Bereza, Grabowiec, Jelnica, Misie, Pościsze, Przychody, Rzeczyca, Sawki, Tuliłów, Wygnanka, Zahajki.


Dzieje międzyrzeckiego kościoła pw. św. Mikołaja sięgają czasów średniowiecza. Być może nawet bardzo wczesnego. Kilka wieków później z kościołem tym związanych było wielu wybitnych duchownych, którzy trafili na karty historii Polski. Obszerne dzieje kościoła znajdziemy na stronach internetowych parafii.
Według starej pieczęci kościół w Międzyrzecu Podlaskim stał już pod koniec XII wieku. Trudni jednak jednoznacznie potwierdzić tę informację. Międzyrzec był wtedy wsią, o której wzmiankowano w dokumentach z końca wieku XIV. W następnym XV wieku, gdy Polską władali Jagiellonowie, Międzyrzec uzyskał prawa miejskie. Już za „miejskich czasów” wybudowano nowy, murowany kościół w miejsce starego, który w dawnych dokumentach określono jako „zastarzały”. Ufundował go w 1477 roku Jan Nasutowicz, przedstawiciel jednego z wielu sławnych rodów, które władały Międzyrzecem. Byli bowiem właścicielami wsi, a potem miasta Sapiehowie, Zbarascy, Tęczyńscy, Kiszkowie, Daniłłowicze, Sieniawscy, Czartoryscy oraz przez długie lata Potoccy.
Wybudowany przez Nasutowicza kościół był murowany, a w jego podziemiach grzebano zmarłych. Według inwentarza z 1746 roku kościół ten był „krzyżackiej struktury”, czyli gotycki, z zewnątrz nie tynkowany, ale z otynkowanym wnętrzem, dach był kryty dachówką. Świątynia posiadała pięć ołtarzy: św. Mikołaja, Trójcy Przenajświętszej, św. Antoniego, św. Józefa oraz Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Posiadał tez kościół organy z figurą Dawida z arką oraz aniołami z trąbkami.
Gotycki kościół spalił się 20 sierpnia 1752 r. Uratowano jednak jego wyposażenie. Kościół rychło odbudowano z fundacji księcia Augusta Czartoryskiego, a projekt świątyni przygotował znany architekt Christian Piotr Aigner. Wewnątrz można oglądać obrazy znanych w swej epoce malarzy Czechowicza (św. Mikołaj) oraz Hulewicza (Matka Boża z duszami cierpiącymi w czyśćcu). Na obrazach tych uwieczniono również możnych właścicieli miasta. W osobie św. Mikołaja artysta sportretował księcia Adama Czartoryskiego, zaś na obrazie Hulewicza, oprócz samego artysty znajdują się hrabia August Potocki z żoną Aleksandrą i córką Anielą.  Żona i trzy córki towarzyszą także księciu Czartoryskiemu na obrazie namalowanym przez Czechowicza.
Kościół parafialny pw. św. Mikołaja miał bardzo bogate uposażenie: place, pola, pastwiska, dziesięciny i różne prawa. Do uposażenia tego należały plac pod kościół, plebanię, wikariat, organistówkę, dom ubogich i zabudowania gospodarcze. Należał też do uposażenia sad i ogród warzywny oraz rozległe parcele w mieście. Część tych placów, które wydzierżawiono Żydom, przysporzyło międzyrzeckim proboszczom sporo kłopotów prawnych. Posiadała też międzyrzecka parafia folwark Wysokie i  29-włókowy (ponad 400 hektarów) obszar gruntów wiejskich. Do tego dodać należy lokaty pieniężne i inne dochody, które szły na utrzymanie proboszcza, wikariuszy, altarzysty, organisty, obsługi kościelnej, szkoły i pomoc charytatywną. Wszystkie te fundusze odebrał parafii carski rząd po powstaniu styczniowym, w którym zresztą Międzyrzec odegrał ważną rolę. Proboszczowi zostawiono tylko stałą pensję wyznaczoną przez rząd oraz sad i ogród.
Dużo by można pisać o kościele św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim, jego walorach architektonicznych i cennych elementach wyposażenia. Te informacje można jednak znaleźć w każdym przewodniku turystycznym. Rzadziej natomiast pisze się o duchownych związanych z ta świątynią, a były wśród nich osoby znaczne. Proboszczami u św. Mikołaja byli bowiem: Jan Brożek – profesor Akademii Krakowskiej i jej rektor, Wespazjan Lanckoroński – biskup kamieniecki, Stanisław Wojeński – biskup kamieniecki, Antoni Aleksander Fredro – biskup przemyski, Stanisław Andrzej Załuski – kolejno biskup płocki, łucki, chełmski, krakowski, Hieronim Szeptycki – biskup łucki, płocki, Paweł Feliks Turski – biskup chełmski, łucki, krakowski, Grzegorz Piramowicz – sekretarz Komisji Edukacji Narodowej, Adam Kukiel – jeden z najwybitniejszych uczonych doby Oświecenia, Kazimierz Dobrowolski – profesor seminarium duchownego, Adolf Pleskaczyński – etnograf, badacz Podlasia. O każdym z nich można napisać książkę, a o niektórych takowe napisano. Warto wybrać się do Międzyrzeca aby poczuć historię zaklętą w murach kościoła, historię, którą tworzyli ludzie godni pamięci.
Grzegorz Welik


[jk]

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem

25 stycznia we Włodawie odbędzie się XIX Festiwal Kolęd i Szczodrywek więcej

Gala Charytatywna New Year's Party 2020

18 stycznia w Siedlcach wystąpia w programie artystycznym Dzieci Eurolingua Dzieciom Lokalnie i Międzynarodowo więcej
zobacz wszystkie