Na antenie

Pasmo nocne

Zapraszamy na dużą dawkę muzyki, informacji i powtórkę najciekawszych audycji z dnia.
zobacz wszystkie

Radiowa Niedziela

Zapraszamy na Radiową Niedzielę

2012-01-16 09:59:55
W najbliższą niedzielę, 22 stycznia w ramach Radiowej Niedzieli odwiedzimy parafie: Św. Jana Chrzciciela w miejscowości Krynka, Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie.

Parafia Św. Jana Chrzciciela w Krynce


Krynka 269, 21-400 Łuków
Proboszcz Ks. mgr Krzysztof Pawelec
• tel: (25) 797-58-38
Parafia erygowana w 1984 r. Księgi metrykalne od 1984 r. Kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1981-1983 r. staraniem ks. Jana Kurka, według projektu inż. Stanisława Średnickiego (1923 - 1994) z Łukowa. Styl współczesny.
Księża pochodzący z parafii
• Bogdan Michalak
• Eugeniusz Rola
Siostry zakonne pochodzące z parafii
• Halina Celińska
• Małgorzata Siwiec
• Agnieszka Sadło


Krynka, parafia Św. Jana Chrzciciela. Parafia erygowana w 1984 r. Kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1981-1983 r. staraniem ks. Jana Kurka. Styl współczesny.
Miejscowości należące do parafii: Krynka, Role, Wólka Zagórna.


Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Krynce pod Łukowem należy do tych młodszych w diecezji siedleckiej. Tutejszy kościół zbudowano na początku lat 80. XX w., a więc w czasach niezbyt sprzyjających wznoszenie świątyń, co bardzo dobrze świadczy o determinacji kapłanów i wiernych z trzech podłukowskich wsi tworzących obecną parafię. W tamtych trudnych czasach władze państwowe dalekie były od popierania budowy kościołów, bliższe im byo raczej burzenie obiektów sakralnych.
Krynka położona jest wśród pięknych lasów, niespełna 10 km na północ od Łukowa, przy linii kolejowej łączącej to miasto z Siedlcami. Już kilkaset lat temu nieodległe od Krynki Role wymieniano wśród wsi szlacheckich. Mówią o tym dokumenty z 1531 r. Pod koniec XVI w. mieszkał tu nie kto inny jak... Stanisław Rola. Mieszkańcy Krynki wzięli czynny udział w powstaniu styczniowym. Potwierdzają to sporządzone przez carskie władze spisy represjonowanych powstańców przechowywane w Archiwum Państwowym w Siedlcach. Jest wsród nich Franciszek Chruszczeli, chłop z Krynki, aresztowany 5 marca 1864 r. w Łukowie w wieku 21 lat. Oskarżony o kontakty z „buntownikami” – jak wówczas nazywano powstańców – został skazany na roboty w głębi Rosji. Do więzienia trafił 20-letni Szymon Kędzior z Krynki. Aresztowano go 4 maja 1864 r. w Lipinach, pod zarzutem przynależności do oddziału powstańczej żandarmerii. Na dwa lata aresztanckich rot skazano Franciszka Walczaka z Krynki. Aresztowano go 31 grudnia 1864 r. w rodzinnej wsi, za wielokrotne przyjmowanie w swoim domu księdza Stanisława Brzóski i powstańców z jego oddziału. Walczak nie bał się podjąć ryzyka, choć w przeciwieństwie do pozostałych zatrzymanych nie był kawalerem, tylko 36-letnim ojcem sześciorga dzieci.
Patriotyczna postawa panowała w Krynce również po powstaniu styczniowym, mieszkańców wsi nie złamało kolejnych kilkadziesiąt lat carskich rządów. Świadczy o tym przykład z 1915 r. Gdy Rosjanie ustąpili przed nacierającymi Niemcami i Austriakami, trzeba było postanowić co dalej. Na drugi dzień po ucieczce Rosjan, do Stanisława Lewickiego, sędziego i właściciela pobliskich Ławek przyszło dwóch mieszkańców drobnoszlacheckiej wsi Krynka. Jeden z nich, Stanisław Piasecki powiedział: „Polska niby jest, ale nie ogrodzona. Moskal może się wrócić. Trzeba by ją ogrodzić. Zwołaliśmy z Pawłem sąsiadów i powiadaliśmy im o tem. Odezwał się głos, że trzeba poczekać, aż gdzie będzie przodek. No to my mówimy, że jak tak wszyscy powiedzą, to przodku nie będzie. Trzeba u siebie zaczynać i porachować się zaraz, kto może jutro w obronie ojczyzny wystąpi. Wszyscy biorący udział w naradach przyznali, że tak będzie dobrze.” Wysłanie deputacji do Lewickiego świadczy nie tylko o świadomości narodowej drobnej szlachty mieszkającej w Krynce, ale i o odczuwalnej na co dzień potrzebie stworzenia własnej państwowości. Złożenie na ręce Lewickiego deklaracji wysłania 80 szlachty do walki za ojczyznę ukazuje, jakim autorytetem cieszył się ten niestrudzony bojownik o polskość wśród braci drobnoszlacheckiej i jak zachowywali się mieszkańcy Krynki i okolic.
Tragicznym doświadczeniem dla mieszkańców zaścianków Krynka i Role były lata ostatniej wojny. Niemcy pacyfikowali Role dwukrotnie: 6 sierpnia 1942 r. i dokładnie w rok później. Aresztowano wtedy kilkadziesiąt osób, z których na szczęście większość udało się wykupić. Nie mieli tyle szczęścia mieszkańcy Krynki, z których 12 nie przeżyło pacyfikacji wsi.
Obecnie, w pokojowych czasach można w pełni wykorzystać największy atut terenów, wchodzących w skład parafii w Krynce. To oczywiście wspaniała przyroda.
Grzegorz Welik


Parafia Dziesięciu Tysięcy Rycerzy MęczennikówTrzebieszów II 39, 21-404 Trzebieszów
Proboszcz: Ks. Kanonik Ryszard Kozieł
• tel. (25) 796-05-98
Wikariusz: Ks. mgr Łukasz Kałaska
• tel. (25) 796-06-17
Emeryt Ks. Kanonik Kazimierz Zdunek
• tel. (25) 796-06-36
Kościół istniał już w 1418 r., uposażony przez króla Władysława Jagiełłę w 1430 r. Następny fundacji Adama Szaniawskiego kasztelana lubelskiego z 1724 r. uległ pożarowi od pioruna w 1855 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w 1863 r., staraniem ks. Alojzego Radzikowskiego, konsekrowany w 1901 r. przez Franciszka Jaczewskiego, biskupa lubelskiego. Styl eklektyczny z cechami neoklasycyzmu, wystrój wnętrza barokowy. Księgi metrykalne od 1585 r. Kaplica dojazdowa: Gołowierzchy, Leszczanka. Szkoły podst.: Trzebieszów kl. I-VI, Jakusze kl. I-VI, Popławy kl. I-III, Leszczanka kl. I-VI. Gimnazjum: Trzebieszów.
Księża pochodzący z parafii
•    ks. ks. Zygmunt Okliński,
•    Jan Wierzejski,
•    Jan Borkowski,
•    Jan Grochowski,
•    Stanisław Grochowski,
•    Jan Ługowski,
•    Józef Brzozowski,
•    Edward Kłopotek,
•    Michał Rozwadowski,
•    Adam Owczarski,
•    Marek Antonowicz,
•    Sylwester Borkowski,
•    Tomasz Grochowski,
•    Leon Bobrowski.

Siostry zakonne pochodzące z parafii
•    Ewa Kawęcka,
•    Maria Zdańowska,
•    Teresa Ługowska,
•    Zofia Tchórzewska,
•    Klaudia Wysokińska,
•    Bernarda Wysokińska,
•    Ezechiela Płudowska,
•    Jolanta Radomyska,
•    Teresa Kozos,
•    Weronika Mościcka,
•    Anna Markowska,
•    Janina Mościcka.


Trzebieszów, parafia Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników. Kościół istniał już w 1418 r., uposażony przez króla Władysława Jagiełłę w 1430 r. Następny fundacji Adama Szaniawskiego, kasztelana lubelskiego z 1724 r. uległ pożarowi od pioruna w 1855 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w 1863 r. staraniem ks. Alojzego Radzikowskiego, konsekrowany w 1901 r. przez Franciszka Jaczewskiego, biskupa lubelskiego. Styl eklektyczny z cechami neoklasycyzmu, wystrój wnętrza barokowy. Miejscowości należące do parafii: Trzebieszów I, II, III, IV, Dębowierzchy, Gołowierzchy, Jakusze, Karwów, Kurów, Popławy Rogale, Wylany, Leszczanka, Wierzejki.
O dziejach Trzebieszowa wiemy całkiem sporo, gdyż zajął się wsią i parafią znany historyk regionalista dr Józef Geresz. W 2000 roku ukazała się bogato ilustrowana książka, dzięki której grono czytelników mogło poznać wiele aspektów dziejów Trzebieszowa. Niejedno miasto w regionie nie posiada takiej monografii, więc warto tę pozycję zarekomendować.
Z książki dr. Geresza dowiadujemy się m. in. skąd wzięło się wezwanie trzebieszowskiej parafii – niespotykane w regionie wezwanie: Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników. Okazuje się, że w poszukiwaniu tych rycerzy trzeba się cofnąć do czasów wczesnego chrześcijaństwa, do czasów Cesarstwa Rzymskiego w III w. po Chrystusie. Z książki dowiadujemy się, skąd się wziął ów legion rycerzy – męczenników, dlaczego zginęli za wiarę i w jakich okolicznościach. Poznajemy tez dzięki książce dzieje Trzebieszowa, które nie zamykają się granicami wsi i parafii. Pokazane są bowiem na tle dziejów całego kraju. Czytamy więc o nadaniach króla Władysława Jagiełły, o znaczeniu regionu, w którym znajduje się Trzebieszów, w podziałach administracyjnych całego kraju od czasów średniowiecza, aż do czasów nam współczesnych. Poznajemy ludzi związanych z parafią i wsią Trzebieszów, którzy zrobili tu wiele dobrego. To osoby duchowne i osoby świeckie, wymieniane z imienia i nazwiska.
Posiada też parafia Trzebieszów bohatera zbiorowego. To żołnierze piechoty wybranieckiej, walczący w kampaniach dawnej Rzeczpospolitej na przełomie XVII i XVII wieku, pod dowództwem sławnych królów i hetmanów. Za służbę z bronią w ręku zwolnieni byli z różnych powinności. Jak to odbywało się w praktyce, dowiadujemy się z lektury książki Józefa Geresza oraz artykułu pracownika siedleckiego Archiwum Państwowego Artura Rogalskiego, opublikowanego w 12 zeszycie czasopisma naukowego „Prace Archiwalno – Konserwatorskie”.
Wracając do pracy dr. Geresza, to warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawe i liczne ilustracje, które zamieszczono w jego książce. Autor zadał sobie sporo trudu, żeby wydobyć materiał ikonograficzny z wielu źródel: archiwów, bibliotek, gazet, książek, a także od osób prywatnych, bo skąd wzięły się reprodukcje kartek żywnościowych, obowiązujących w latach 80. XX wieku.
Pięknie powiązano dzieje trzebieszowskiej parafii z samą wsią Trzebieszów. Dzieje kościoła i wsi często się łączyły, czasem plątały, czasem rozchodziły. W ostatnich czasach z terenów trzebieszowskiej parafii wyodrębniono inne parafie, ale cały czas pozostał związek z Trzebieszowem, gdzie kościół stał już w XV wieku. 
Każdy kto mieszka w okolicach Trzebieszowa, albo się z tych okolic wywodzi powinien poznać historię swojej Małej Ojczyzny, historię swoich korzeni. Może ja poznać nie tylko dzięki lekturze książki dr. Geresza, ale także poszerzyć swą wiedzę o inne lektury, które znajdzie w bogatej bibliografii. Szkoda, że podobnych opracowań, jeśli chodzi o gminne wsie w naszym regionie, jest wciąż jak na lekarstwo.
Grzegorz Welik
 

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem

25 stycznia we Włodawie odbędzie się XIX Festiwal Kolęd i Szczodrywek więcej

Gala Charytatywna New Year's Party 2020

18 stycznia w Siedlcach wystąpia w programie artystycznym Dzieci Eurolingua Dzieciom Lokalnie i Międzynarodowo więcej
zobacz wszystkie