Na antenie

RADIORANEK PON.

Zapraszamy do wspólnego wyśpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a chorych i cierpiących zapraszamy do włączenia się w celebrację Eucharystii. O poranku - również wiadomości "Z życia Kościoła". Zaprasza Karolina Suchodolska.
zobacz wszystkie

Kultura

Wystawa na KUL - u

2010-03-29 12:42:58
Do 30 czerwca w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie można oglądać wystawę zatytułowaną – Kapłaństwo.

Wystawa zainspirowana została ogłoszonym 19 czerwca 2009 roku przez papieża Benedykta XVI Rokiem Kapłańskim, który zakończy się 19 czerwca bieżącego roku podczas światowego Spotkania Kapłanów na Placu św. Piotra. Jej tematem wiodącym jest wydany na tę okazję List Papieski z 16 czerwca 2009 roku.

Celem wystawy jest ukazanie, w koniecznym skrócie, dorobku naukowego i popularyzatorskiego w zakresie szeroko pojętej teologii kapłaństwa.

Ekspozycja rozmieszczona została w 11 gablotach. Otwierają ją publikacje omawiające koncepcję kapłaństwa w Starym i Nowym Testamencie a następnie w pismach Ojców Kościoła. Ważne miejsce zajmują dokumenty Kościoła Katolickiego poświęcone kapłanom i kapłaństwu, w tym encykliki Piusa X, Jana XXIII i Pawła VI, liczne adhortacje papieskie i dokumenty watykańskiej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa.

Kolejne gabloty prezentują publikacje poświęcone szeroko pojętej teologii kapłaństwa.

Ostatnia gablota przybliża postać Patrona Roku Kapłańskiego i wszystkich kapłanów - św. Jana Marii Vianneya, którego 150-rocznice urodzin właśnie świętujemy.

Źródło - www.kul.pl