Na antenie

Pasmo nocne

Zapraszamy na dużą dawkę muzyki, informacji i powtórkę najciekawszych audycji z dnia.
zobacz wszystkie

Blok promocyjny

Transport ponadgabarytowy – czym się charakteryzuje? Co musisz o nim wiedzieć?

foto
Transport ponadgabarytowy obejmuje przewóz ładunków o parametrach przekraczających normy ustalone dla dróg krajowych i międzynarodowych. Z tego powodu nazywany jest również transportem ponadnormatywnym. Czym się charakteryzuje i co należy o nim wiedzieć?

Czym jest transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy
może odbywać się drogą lądową, powietrzną lub wodną. Charakteryzuje się tym, że ładunek ma niestandardowe parametry, co wymusza zastosowanie specjalistycznego sprzętu. Konieczne jest także indywidualne dostosowanie technik przewozu do danego ładunku. Transport ponadgabarytowy obejmuje ładunki, których wymiary przekraczają 4 m wysokości, 2,5 m szerokości, 16,5 m długości i 18,5 m z przyczepą. Są to także pojazdy z ładunkiem lub bez, których masa całkowita wraz z wagą kierowcy i paliwa przekracza 42 tony. Cargo o nadzwyczajnej masie czy gabarytach to różnego rodzaju konstrukcje stalowe, przęsła mostów, ciężki sprzęt budowlany, drogowy, urządzenia przemysłowe, elementy konstrukcyjne elektrowni wiatrowych, jachty, a nawet budynki. Ze względu na niestandardową specyfikę i parametry techniczne ładunku, przejazd tego typu transportu jest utrudniony. Często przeszkodą jest infrastruktura drogowa, jak np. wiadukty, mosty, zbyt wąskie drogi czy konieczność zajęcia kilku pasów jezdni, a tym samym wyłączenie ich z ruchu drogowego.

Planowanie transportu ponadgabarytowego


Na czym polega transport ponadgabarytowy?
Każdy taki transport wymaga kompleksowego planowania i przygotowań. Niezbędne jest wyznaczenie trasy przejazdu z uwzględnieniem infrastruktury drogowej. Równie ważny jest dobór środka transportu. Plan musi obejmować załadunek i rozładunek ładunku oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Konieczne może okazać się dostosowanie infrastruktury drogowej na czas przejazdu – jak np. demontaż sygnalizacji, a nawet wiaduktu. Z tego powodu jest to ogromna praca logistyczna, przygotowywana przez ekspertów z tej dziedziny. Wybierają oni optymalną trasę i bezpieczny sposób przewozu ładunku z uwzględnieniem dopuszczalnych norm ruchu drogowego. Kolejnym etapem organizacji transportu ponadnormatywnego jest uzyskanie stosownych zezwoleń, a także ubezpieczeń.Transport ponadgabarytowy – organizacja

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 2011 roku ściśle określa warunki transportu pondnormatywnego. Do przewozu po drogach publicznych niezbędne są odpowiednie zezwolenia właściwych organów. Istnieje aż siedem kategorii zezwoleń, wydawanych nawet na okres do dwóch lat. Opłaty za wydanie zezwolenia ustalane są indywidualnie. Ładunki o niestandardowych parametrach nie mogą być przewożone bez zezwolenia i uzgodnienia z lokalnymi władzami ani bez właściwej dokumentacji. Do uzyskania zezwoleń mogą być niezbędne fachowe ekspertyzy. Transport musi zostać odpowiednio oznakowany, a następnie pilotowany przez całą drogę.

Transport ponadgabarytowy to ogromny projekt logistyczny wymagający wiedzy, doświadczenia i wielu przygotowań. Dzięki temu nawet najbardziej nietypowy ładunek dotrze bezpiecznie do celu, a infrastruktura drogowa pozostanie nienaruszona.