Na antenie

RADIORANEK PON.

Zapraszamy do wspólnego wyśpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a chorych i cierpiących zapraszamy do włączenia się w celebrację Eucharystii. O poranku - również wiadomości "Z życia Kościoła". Zaprasza Karolina Suchodolska.
zobacz wszystkie

Z regionu

Zamordowani, ale żywi...

2010-05-11 11:45:13
15 czerwca w Sokołowie Podlaskim odbędzie się uroczystość uczczenia pamięci ofiar oficerów Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Więziennej, zamordowanych przez NKWD w Katyniu. W bieżącym roku mija 70. rocznica mordu elity II Rzeczpospolitej, okrytego przez długie lata „kurtyną milczenia”. O „Golgocie Wschodu” nam Polakom nigdy nie wolno zapomnieć, dlatego sokołowianie chcą wziąć udział w ogólnonarodowym programie „Katyń…ocalić od zapomnienia”.

"Ponad 30 osób z powiatu sokołowskiego zostało zamordowanych. Okoliczności tej zbrodni, nie są do końca wyjaśnione. Ciągle pojawiają się nowe wiadomości, które nami wstrząsają. Dzisiaj chcemy, aby pamięć o nich nigdy nie zginęła i przetrwała w Dębach Pamięci" - napisano w zaproszeniu na uroczystości.

15 czerwca 2010 roku w Sokołowie Podlaskim odbędzie się uroczystość uczczenia pamięci ofiar oficerów Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Więziennej, zamordowanych przez NKWD w Katyniu. W bieżącym roku mija 70. rocznica mordu elity II Rzeczpospolitej, okrytego przez długie lata „kurtyną milczenia”. O „Golgocie Wschodu” nam Polakom nigdy nie wolno zapomnieć, dlatego sokołowianie chcą wziąć udział w ogólnonarodowym programie „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Celem tego przedsięwzięcia jest oddanie czci pomordowanym z naszego powiatu i przywrócenie ich sylwetek do zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie DĘBÓW PAMIĘCI - według zasady - każde drzewko upamiętnia jedną zamordowaną osobę.

Przygotowaniem uroczystości zajmie się komitet organizacyjny, którego honorowymi członkami są: Biskup Drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz, Senator RP Waldemar Kraska, Dziekan Sokołowski ks. prałat Andrzej Krupa, Starosta Powiatu Sokołowskiego Antoni Czarnocki i Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula.

Inicjatorem i koordynatorem programu „Katyń…ocalić od zapomnienia” w Sokołowie Podlaskim jest Anna Tomaszewicz. To cenna inicjatywa, która ma oddać hołd wszystkim zamordowanym 70 lat temu. W terenu powiatu sokołowskiego osób takich było ponad 30. O niewielu z nich pamiętamy, a tylko nieliczni mają swoje symboliczne groby na naszych cmentarzach. Komitet organizacyjny zbiera fundusze, aby zasadzić jak najwięcej Dębów Pamięci. Przy każdym Dębie znajdzie się tablica, oznaczająca, któremu bohaterowi jest poświęcony. Jest to jednak znaczący koszt. Byłoby wspaniałym hołdem, gdyby teraz wszyscy mieszkańcy powiatu, w podziękowaniu za służbę pomordowanymi, współtworzyli historię i włączyli się w „budowanie żywych pomników”. Niech życie, które zostało nagle i bestialsko zabrane, bije w tych dębach i przypomina następnym pokoleniom o wielkiej tragedii Polski i Polaków. Osoby, które chcą zaoferować swoją pomoc i wsparcie, prosimy o kontakt - ania@tomaszewicz.eu ,tel. 668 61 02 99).

Inicjatywa jest impulsem do działania dla nas wszystkich, pielęgnowaniem wartości narodowych i patriotycznych, do przekazania faktów historycznych następnym pokoleniom, aby „ocalić od zapomnienia”. Jest też okazją do przekazania świadectwa prawdzie, bo „nie wolno kłaniać się okolicznościom a prawdom kazać by za drzwiami stały”(C.K. Norwid).

Komitet Organizacyjny Programu
[jk]