Na antenie

Pasmo nocne

Zapraszamy na dużą dawkę muzyki, informacji i powtórkę najciekawszych audycji z dnia.
zobacz wszystkie

Kultura

Zbuczyn „Fabryka dźwięku”

2010-03-26 14:32:25
Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie zaprasza dzieci oraz młodzież z terenu Gminy Zbuczyn do udziału w projekcie "Fabryka dźwięku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ma na celu zrekompensowanie młodzieży ze środowisk wiejskich ograniczenia dostępu do edukacji artystycznej a tym samym rozwoju swoich zdolności i zainteresowań wynikających z małej ilości godzin muzyki przewidzianych w programie nauczania, odległością od miast będących centrami kultury i edukacji artystycznej, kosztami kształcenia i dojazdów do szkół
muzycznych.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu dadzą także szansę młodzieży na bliższe poznanie siebie i integrację, dla niektórych być może stworzą możliwość pracy zawodowej w sektorze kulturalnym. Będzie to także droga awansu społecznego.

W trakcie zajęć młodzież rozwinie swoje zdolności muzyczne, nabędzie podstawowe umiejętności w zakresie gry na gitarze, akordeonie, instrumentach klawiszowych, śpiewu chóralnego; wielogłosowego.

Projekt będzie realizowany od marca do grudnia 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie. Nieodpłatne zajęcia poprowadzą profesjonalni instruktorzy
w czterech grupach:

- podstawy gry na gitarze 6 osób,

- podstawy gry na instrumentach klawiszowych; 6 osób,

- podstawy gry na akordeonie 3 osoby,

- chór ; 15 osób.

Rekrutacja trwa do końca marca. Chętni zostaną przesłuchani przez instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne i warsztatowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Szczegółowych informacji udzielają GOK w Zbuczynie oraz koordynator projektu Jolanta Grodzicka tel. 694356701
Projekt zakończy się w grudniu koncertem, na którym uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności przed szerszą publicznością.

[jk]