Na antenie

POPOŁUDNIK PON. CZW. PT.

Proponujemy ciekawą książkę. W czwartki i piątki można usłyszeć przepisy na różne potrawy w audycji "Jadłodajnia", audycję "Prosto z lasu", Kwadrans z Ministrem Rolnictwa, Radiową Kronikę Województwa Podlaskiego i przegląd Echa Katolickiego. Zaprasza Ewa Pasternak.
zobacz wszystkie

Kultura

W MORDACH „BIEGANIE PO SZTUKI DYWANIE”

2010-03-25 09:19:18
W gminie Mordy po raz pierwszy ze środków unijnych realizowany jest projekt na tzw. działania miękkie. Środki pozyskał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej od 1 marca do 31 sierpnia 2010 r. realizuje projekt „BIEGANIE PO SZTUKI DYWANIE” finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest zaszczepienie w dzieciach miłości do sztuki poprzez aktywne w niej uczestnictwo oraz pobudzenie chęci do zdobywania wiedzy o kulturze dzięki umożliwieniu korzystania z niej (bezpłatnego). Programem zostało objętych 55 uczestników z gminy Mordy (skierowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach) w wieku od 6  do 15 roku życia.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie aktywność kulturalna beneficjentów, zniesione zostaną bariery w dostępie do dóbr kultury wyższego rzędu. Uczestnicy zostaną zmotywowani do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Wartość projektu: 48.957,00 zł

Uczestnicy wezmą udział w sobotnich warsztatach (I grupa godz. 9.00, II grupa godz. 12.00)
10 kwietnia 2010 r. - z instruktorem muzycznym (pan Robert Gryczka),
17 kwietnia 2010 r. - z instruktorem teatralnym (pani Danuta Borowska),
15 maja 2010 r. - z instruktorem tańca (pani Katarzyna Terlikowska),
29 maja 2010 r. - z instruktorem od emisji głosu (pani Iwona Kubiak).

Zostanie zapewniony dojazd na zajęcia do Ośrodka Kultury w Mordach.
Uczestnicy wezmą także udział w następujących wycieczkach:

24 kwietnia 2010 r. (sobota) - Warszawa, Filharmonia Narodowa i kino trójwymiarowe,
26 kwietnia 2010 r. (poniedziałek) - Warszawa, teatr Capitol i muzeum w Wilanowie,
20 maja 2010 r. (czwartek) - Warszawa, musical „Metro”,
26 maja 2010 r. (środa) - Lublin, balet, muzeum na Zamku Lubelskim,
1 czerwca 2010 r. (wtorek) - Warszawa, operetka i galeria sztuki,
29 czerwca 2010 r. (wtorek) - Siedlce,  zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego i Muzeum Regionalnego, poznawanie historii miasta z przewodnikiem

W sierpniu, na zakończenie projektu, zostanie zorganizowana impreza podsumowująca, podczas której uczestnicy podzielą się refleksjami na temat udziału w projekcie.