Na antenie

RADIORANEK WT. ŚR.

Wprowadzenie w rytm dnia. Zaprasza Ewa Pasternak.
zobacz wszystkie

Aktualności

Pielgrzymka Kół Przyjaciół do Lichenia /ZDJĘCIA/

foto
2020-09-11 14:01:52
W czwartek 10 września odbyła się Pielgrzymka Kół Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie do Lichenia oraz do miejsc pamięci, związanych z Bitwą Warszawską 1920 r. Wzięło w niej udział blisko 30 osób, zaangażowanych na co dzień we wspieranie duchowe i materialne rozgłośni.

Uczestnicy pielgrzymki udali się najpierw do Ossowa, aby pod krzyżem, upamiętniającym miejsce śmierci ks. Ignacego Skorupki, pomodlić się za Ojczyznę i za poległych w jej obronie. Ks. Ignacy stał się jednym z symboli zwycięskiej Bitwy Warszewskiej. Chociaż był wątłego zdrowia został kapelanem wojskowym i pomaszerował z młodą armią na front, gdzie poniósł śmierć podczas spełniania „ostatniej posługi” wobec rannego żołnierza. Podczas zwiedzania uczestnicy wyjazdu usłyszeli również historię niezwykłego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce księdza Achille Ratti. Późniejszy papież Pius XI, jako jeden z dwóch dyplomatów nie opuścił Polski w czasie wojny, a po jej zakończeniu przyjął sakrę biskupią w Warszawie.

Bitwa Warszawska nazywana jest Cudem nad Wisłą, nie tylko ze względu na spektakularne zwycięstwo Polski, ale też ze względu na dwukrotne objawienie Matki Bożej nad Warszawą, o którym wspominają nie tylko polscy, ale też bolszewiccy świadkowie. Pielgrzymi, poinformowani o tym fakcie, w skupieniu udali się na cmentarz w Radzyminie, gdzie spoczywają polscy bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Cmentarz ten odwiedził w 1999 r. papież Jan Paweł II. Dziś znajduje się tam pomnik klęczącego Ojca Świętego, upamiętniający ową wizytę.

Z Radzymina pielgrzymi wyruszyli w drogę do Lichenia, gdzie w samo południe wzięli udział we Mszy Świętej w bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Tam przedstawili Panu Bogu, przez wstawiennictwo Maryi, swoje intencje i prośby, a po zakończonej liturgii obeszli na kolanach ołtarz główny, w którym znajduje się cudami słynący wizerunek Matki Bożej. Wszystkich uczestników pielgrzymki urzekł przepiękny śpiew organistki Barbary Kaczor oraz brzmienie licheńskich organów, które są największym instrumentem piszczałkowym w Polsce. Po chwili rekreacji rozpoczęło się zwiedzanie kompleksu Sanktuarium z przewodnikiem. Grupa ponownie udała się do bazyliki, aby zwiedzić nawę główną i kaplice dolnej bazyliki, a następnie starą część Sanktuarium, czyli kościół św. Doroty, grobowiec Tomasza Kłossowskiego, Mikołaja Sikatki, kaplicę Krzyża św., dzwonnicę, Golgotę oraz ważniejsze kaplice i pomniki. Przewodnik Alina Gospodarczyk w niezwykle ciekawy sposób opowiedziała o historii objawień Matki Bożej i o dziejach Sanktuarium, ale też w każdym z miejscu kultu zaprosiła pielgrzymów do wspólnej modlitwy. Po całodniowej podroży, z naładowanymi akumulatorami duchowymi, wszyscy szczęśliwie wrócili do Siedlec.

Pielgrzymkę zorganizowało Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Duszpasterskie „ARKA”, a przewodnikiem, z ramienia Katolickiego Radia Podlasie, był ks. Paweł Broński, opiekun Kół Przyjaciół KRP.


OBEJRZYJ ZDJĘCIA /TUTAJ/