Na antenie

Pasmo nocne

Zapraszamy na dużą dawkę muzyki, informacji i powtórkę najciekawszych audycji z dnia.
zobacz wszystkie

Takie czasy

Ofiarność prostoduszna

foto
2020-02-07 14:30:00

W olbrzymiej liczbie osób i inicjatyw ogłaszających potrzebę finansowego wsparcia dla swoich - jakże rozmaitych celów - od czasu do czasu pojawiają się osoby o nieczystych zamiarach. Dlaczego udaje im się pozyskać wysokie kwoty, sięgające oficjalnie do pół miliona i więcej?


Oficjalnie, bo za pośrednictwem specjalnych stron kwestujących. Tam jest przynajmniej zaewidencjonowana każda suma wpłacona na podany przez potrzebującego cel i wiadomo z jakiego przekazano ją źródła. Często jednak osoby ogłaszające potrzebę wsparcia otrzymują pieniądze zebrane w spontanicznych zbiórkach organizowanych w środowisku pracy, w szkołach lub na otwartych festynach, gdzie wykazanie dokładnie z jakiego źródła i ile wpłynęło jest praktycznie niemożliwe. A nierzadko są to bardzo hojne datki i trudno jest niezaangażowanym bezpośrednio ocenić jaką część środków pozyskano tą drogą i czy po zsumowaniu z oficjalną zbiórką internetową oczekiwana kwota została zebrana czy nie.

Nie dalej jak w minionym tygodniu, gruchnęła wieść, że zbierająca na leczenie choroby nowotworowej matka naciągnęła ludzi dobrej woli na pokaźną sumę pieniędzy. Nie miała żadnych podstaw do prowadzenia takiej zbiórki. Zapewniała jednak, że wkrótce dostarczy wymaganą w takich razach dokumentację, ale moment ten sprytnie odsuwała w czasie zasłaniając się stanem zdrowia i swoją trudną sytuacją. Sprawą zajęła się prokuratura i pieniądze nie są tu jedynym nadużyciem.

Takich osób jest w skali kraju więcej. Rekordzistom udaje się podtrzymywać dobre wrażenie nawet przez kilka lat, fałszując opinie lekarskie i inne potrzebne do weryfikacji zbiórki dokumenty. Nadużywa się w perfidny sposób zaufania. Ogrom odczuwanej niesprawiedliwości i wręcz podłości trzęsie opinią publiczną. Martwią się organizatorzy innych zbiórek, prowadzonych na podobne cele. Mimo nienagannie prowadzonej przez nich dokumentacji, obawiają się emocjonalnej reakcji totalnego odwrotu darczyńców.

Bądźmy ofiarni z rozsądkiem, byśmy nie stali się ofiarami nadużyć sprytnych kombinatorów. Co trzeba zawsze i bezwzględnie sprawdzić, zanim wysupłamy swoje ciężko zarobione pieniądze na szczytny cel? Ano - czy szczytny cel jest prawdziwy. Czy choroba lub inny stan - budzący współczucie i chęć pomocy - został właściwie udokumentowany i zweryfikowany. Fakt, że ktoś nas gorąco namawia, moze okazać się niewystarczającym argumentem weryfikującym cel zbiórki.

Kasia Dobs