Na antenie

PRZYSTANEK PODLASIE PON. WT. ŚR.

Wiadomości, relacje i pierwsze komentarze do najciekawszych wydarzeń. Od wielkiej polityki po codzienne życie, a do tego "Muzyczna Dogrywka" po 18.00 i regionalna prognoza pogody na następne dni. Zaprasza Agnieszka Osmólska-Ilczuk.
zobacz wszystkie

Wiara

Spotkanie Biskupa Siedleckiego z katechetami

2009-10-17 16:34:40
7 października w sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa w Siedlcach odbyło się VII Diecezjalne Spotkanie Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego z katechetami świeckimi i zakonnymi.
Rozpoczęła je celebracja modlitwy przedpołudniowej z liturgii godzin. Następnie Ksiądz Biskup do licznie zgromadzonych katechetów wygłosił katechezę, w której wyjaśnił na czym polega obietnica dana Abrahamowi i usprawiedliwienie płynące z wiary.

Abraham jest ojcem wiary, gdyż najpierw sam doświadczył próby wiary, a później przekazał tę wypróbowaną wiarę swojemu synowi. Świadom tego, że Bóg jest tym, który widzi lepiej niż człowiek i że ma moc wypełnić to, co obiecał, uwierzył Bogu wbrew sobie. Wszedł w tę noc, w podjęcie decyzji, która była jakby przeciwko niemu. W Liście do Rzymian św. Paweł przywołuje figurę Abrahama, by wykazać, że usprawiedliwienie nie dokonuje się przez uczynki i skrupulatne wypełnianie Prawa, ale opiera się na wierze w Jezusa Chrystusa.

W celu lepszego zobrazowania wiary Abrahama i jego ojcostwa, Ksiądz Biskup odwołał się do bogatej w treść rzeźby z katedry w Chartres, która przedstawia scenę ofiarowania Izaaka na górze Moria. Scena ta może być widziana jako paradygmat wchodzenia w tajemnicę ojcostwa zarówno ze strony Abrahama, jak i Izaaka. Charakterystyczne w tej rzeźbie jest to, że twarze obydwu nie są skierowane ku sobie, lecz wpatrzone i wsłuchane w Kogoś innego, pozostając w bardzo bliskiej relacji: Abraham swoim ciałem obejmuje Izaaka i podtrzymuje jego głowę, niejako kieruje jego wzrok nie ku sobie, lecz w tym samym kierunku, w jakim on spogląda. On wie, że Bóg znajdzie rozwiązanie problemu. Izaak tego dopiero się uczy. Rzeźba z Chartres chociaż przedstawia tragiczną scenę tchnie spokojem. Ten spokój rodzi się z zaufania Bogu, który sam wybrał ofiarę. Nie przypadkowo więc Abraham i Izaak stoją na baranku. Znalazł się Ktoś, kto został za nich poświęcony. Ktoś, kto został ofiarowany za nas wszystkich, abyśmy wsparci na Nim, mogli spoglądać w kierunku Ojca i z niego czerpać życie. Takie jest zadanie katechetów. Objawiać ojcostwo Boga Ojca. Pięknie to było widać w życiu Jana Pawła II. Najbardziej stawał się ojcem, gdy umierał na oczach ludzi. Podobnie i my, stajemy się ojcami, gdy godzimy się na umieranie i wchodzimy w trudne sytuacje. Jeżeli rodzice oraz nauczyciele tak myślą i postępują, dzieci będą miały zdrowe „gniazdo”, w którym będą mogły wzrastać w wierze. Niestety – jak podkreślił Ksiądz Biskup – nasze programy katechetyczne często uczą „techniki pobożności”, jak składać ręce, recytować pacierz. Tymczasem w wychowaniu do wiary chodzi o to, by wziąć głowę dziecka i ukierunkować ją na głos Boga Ojca.

Posłuchaj katechezy Biskupa Siedleckiego
Po katechezie ks. bp. Kiernikowskiego katecheci podjęli dialog. Niektórzy podzielili się swoim doświadczeniem pracy w szkole, inni zadawali Księdzu Biskupowi pytania. Następnie Maria Brzostowska, konsultantka ds. katechetycznych z Poznania, przedłożyła wykład na temat: „Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy i konsekwencje dla pracy katechetycznej”. Prelegentka przedstawiła złożony problem wypalenia zawodowego z jakim borykają się niektórzy nauczyciele, pokazując jednocześnie sposoby jego przezwyciężenia. Zespół wypalenia zawodowego charakteryzuje się emocjonalnym wyczerpaniem, depersonalizacją, obniżoną oceną własnych dokonań, zniechęceniem do pracy, obniżoną aktywnością, drażliwością, pesymizmem i napięciem psychofizycznym. Aby zapobiec wypaleniu zawodowemu należy jak najszybciej rozpoznać problem, ustalić priorytety, odzyskać kontrolę nad emocjami, w niektórych sytuacjach nauczyć się mówić „nie” oraz mieć czas na odpoczynek. Dużą pomocą w wychodzeniu z wypalenia zawodowego jest powrót do „pierwotnej miłości” i korzystanie z porad kierownika duchowego.

Posłuchaj wykładu Marii Brzostowskiej

Na koniec spotkania ks. Marek Skwierczyński, wicedyrektor Wydziału Nauczania Kurii Biskupiej przedstawił katechetom bieżące informacje.

ks. Mateusz Czubak