Na antenie

POPOŁUDNIK PON. CZW. PT.

Proponujemy ciekawą książkę. W czwartki i piątki można usłyszeć przepisy na różne potrawy w audycji "Jadłodajnia", audycję "Prosto z lasu", Kwadrans z Ministrem Rolnictwa, Radiową Kronikę Województwa Podlaskiego i przegląd Echa Katolickiego. Zaprasza Ewa Pasternak.
zobacz wszystkie

Z życia Kościoła

Biskup Siedlecki przewodniczył uroczystościom odpustowym w Kolegiacie Łukowskiej

2009-08-06 10:15:00
Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski przewodniczył 6 sierpnia, w Święto Przemienienia Pańskiego, uroczystościom odpustowym w łukowskiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego.
O godz. 18.00 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Księdza Biskupa Ordynariusza.

Posłuchaj homilii Biskupa SiedleckiegoPrzed Eucharystią odbyła się instalacja kanonika do Kapituły Kolegiaty Łukowskiej. Nowym kanonikiem został ks. Krzysztof Burczak, wykładowca na KUL-u.


Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski - o uroczystości Przemienienia Pańskiego.
Tam przemienił się…

Szóstego sierpnia Kościół katolicki obchodzi święto Przemienienia Pańskiego - jedno z najważniejszych przed Wielkanocą. Stawia się je bowiem na równi z Wniebowstąpieniem czy Zesłaniem Ducha Świętego.
Na Wschodzie święto Przemienia Pańskiego znane było już w VI w. i swą rangą dorównywało katolickiej Uroczystości Chrystusa Króla. W Kościele Zachodu wprowadził je papież Kalikst III jako podziękowanie Bogu za odniesione zwycięstwo pod Belgradem. Szóstego sierpnia Ewangelia poprowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor, gdzie Chrystus przemienił się wobec apostołów.

Tajemnica Taboru
Według zgodnych relacji ewangelistów: Łukasza, Marka i Mateusza, Jezus zaprowadził trzech apostołów „na górę wysoką”, utożsamianą z górą Tabor w Galilei. Tam przemienił się wobec nich: „twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17, 2). Obok Niego pojawiły się postaci Mojżesza i Eliasza, jednak te nie dorównywały chwale i blaskowi Syna Bożego. W tej samej chwili ze „świetlanego obłoku” dał się słyszeć głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17, 5). Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus.
Tajemnica, której Chrystus zabronił wówczas ujawniać, po Jego zmartwychwstaniu stała się integralną częścią Dobrej Nowiny: Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, którego dzisiaj kontemplujemy jaśniejącego blaskiem chwały. W czwartek, 6 sierpnia, osiem świątyń znajdujących się na terenie diecezji siedleckiej, noszących wezwanie Przemienienia Pańskiego, będzie w sposób szczególny obchodzić to tak ważne dla Kościoła katolickiego święto.

Garwolin
Pierwsza wzmianka o parafii Garwolin pochodzi z 1418 r. Wówczas istniał już drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po niszczącym go pożarze w 1825 r. nabożeństwa przez 14 lat odprawiano w ratuszu miejskim. W 1839 r. wybudowano niewielką świątynię, która przetrwała do 1890 r. Obecny kościół parafialny, murowany, wzniesiono w latach 1890-1894 staraniem księży Adama Sadowskiego i Józefa Konińskiego. W dziesięć lat od rozpoczęcia budowy bp lubelski Franciszek Jaczewski konsekrował świątynię pw. Przemienienia Pańskiego. Wzniesiony wówczas kościół istnieje do dziś. Obecnie proboszcz garwolińskiej parafii, ks. prałat Ryszard Andruszczak, podjął się zewnętrznej renowacji świątyni.
Do świąt parafialnych należą uroczyście obchodzone odpusty: w dniu św. Anny (26 lipca) i na Przemienienie Pańskie. Ten ostatni ustanowiony został w 1840 r.

Jabłeczna
Podążając szlakiem gminy Sławatycze, trafimy do wsi Jabłeczna, w której centrum stoi drewniany, zabytkowy kościół. Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłecznej jest bardzo stara, jej początki sięgają bowiem 1750 r. Tutejsza świątynia najpierw była cerkwią unicką, później została przebudowana i stała się cerkwią prawosławną. Po I wojnie światowej zamieniono ją na kościół rzymskokatolicki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w 1975 r., z inicjatywy ks. Feliksa Rokity, powstał tu naturalnej wielkości wizerunek Chrystusa konającego na krzyżu. Rzeźba ta jest niezwykle przejmująca, jej widok skłania bowiem do refleksji na temat swojego życia i wiary.
Obecnym proboszczem parafii jest ks. Leszek Walęciuk.

Malowa Góra
Wzmianki historyczne o parafii donoszą, że pierwotny kościół w Malowej Górze położonej w powiecie bialskim powstał w 1464 r. Ponad 300 lat później Adam i Elżbieta Czartoryscy wybudowali kolejną drewnianą świątynię, która spłonęła. Wówczas nabożeństwa przeniesiono do dzwonnicy. Ukazem carskim z 1900 r. parafia została skasowana. Obecny kościół parafialny wybudowano w latach 1906-1909. Wtedy przywrócono również parafię. W 1915 r. ustępujący z Polski Rosjanie bardzo zniszczyli świątynię, lecz dzięki staraniom ks. Leona Kalinowskiego została ona doprowadzona do należytego stanu.
I tak do dziś stoi we wsi okazały, neogotycki, murowany kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego, nad którym pieczę sprawuje ks. Kazimierz Momont, proboszcz parafii. W pobliżu świątyni znajduje się dawny drewniany dom parafialny z końca XIX w. oraz zabytkowy cmentarz przykościelny z XV w.

Rudno
W czwartek, 6 sierpnia, Mszę św. odpustową przeżywać będą również mieszkańcy Rudna w powiecie parczewskim. To mała parafia licząca niewiele ponad 700 osób. W 1550 r. król Zygmunt August uposażył probostwo rudniańskie. Obecny kościół parafialny, drewniany, wybudowano w latach 1816-1818. W 1874 r. zamieniony został na cerkiew, a w 1915 r. rekoncyliowany przez kapelana wojsk austriackich. Parafię wznowiono w 1919 r. Wystrój wnętrza świątyni zachowany jest w stylu barokowym.
Obecnym proboszczem kościoła pw. Przemienienia Pańskiego i św. Andrzeja Boboli jest ks. Wojciech Kamiński.

Wisznice
Pierwszy kościół wybudował i uposażył w 1630 r. Krzysztof Sapieha. Kolejny, wzniesiony w 1751 r., spłonął. Wówczas obok pogorzeliska postawiono drewnianą kaplicę, w której odprawiano nabożeństwa. Wzniesiona pod koniec XIX w. plebania przetrwała do dziś. Po I wojnie światowej do potrzeb liturgii Kościoła rzymskokatolickiego przystosowano kościół unicki. Dopiero w 1937 r. na dawnych fundamentach opracowano projekt świątyni pw. Przemienienia Pańskiego i św. Antoniego Padewskiego. Staraniem ks. Bronisława Turskiego budowę ukończono w 1955 r. Do dziś możemy podziwiać kościół murowany z cegły i kamienia, założony na planie krzyża łacińskiego z dwuwieżową fasadą. W 2001 r. rozpoczęto przebudowę wnętrza świątyni, a dwa lata później bp Zbigniew Kiernikowski konsekrował nowy ołtarz. Obecnym proboszczem parafii jest ks. kanonik Krzysztof Czyrka.

Siemień
Kolejną parafią pw. Przemienienia Pańskiego w diecezji siedleckiej jest Siemień. To niewielka miejscowość położona w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim. Do parafii należą miejscowości: Siemień, Sewerynówka, Władysławów, Tulniki, Wola Tulnicka. To dość młoda parafia, bo erygowana została w 1934 r. Kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1974-1976, staraniem ówczesnego proboszcza ks. Edmunda Kłopotka, konsekrowano w 1976 r. Do siemieńskiej parafii, której obecnym proboszczem jest ks. Stanisław Pacak, należy około 1200 osób. Uroczyste Msze św. połączone z odpustem odbywają się w dniu Przemienienia Pańskiego oraz w święto MB Królowej Polski.

Łuków
Pierwotny łukowski kościół pochodzi z 1250 r. Strawił go jednak pożar, podobnie działo się z kolejnymi wznoszonymi w tym miejscu świątyniami. Historia obecnej wiąże się z przybyciem do Łukowa Zakonu Pijarów. W 1712 r. wzniesiono kościół, który w 1725 r. uległ zniszczeniu. Osiem lat później, przy wsparciu mieszkańców Łukowa i okolic oraz właścicieli ziemskich, rozpoczęto budowę nowej świątyni i pomieszczeń zakonnych. Obecny wygląd kościoła, nad którym czuwa proboszcz ks. kan. Antoni Pietruszka, niewiele różni się od dawnego. W głównym ołtarzu nadal dominuje złocona rzeźba Chrystusa Przemienionego. W 1997 r. śp. bp Jan Wiktor Nowak erygował Kolegiatę Kapituły Łukowskiej, a samą świątynię pw. Przemienienia Pańskiego podniósł do godności kościoła kolegiackiego.

Horbów 
W 1446 r. była tu parafia katolicka. Następnie, w 1516 r., Jan Horbowski wzniósł kościół i ufundował obraz Matki Bożej, który wkrótce zasłynął łaskami. Kolejna świątynia, wzniesiona w 1741 r., została zniszczona przez wojska rosyjskie. W roku 1821 wybudowano w tym miejscu kaplicę. Obecna świątynia wzniesiona jako cerkiew prawosławna przez rząd rosyjski w 1905 r., czynna była do 1915 r. Została przejęta przez katolików osiem lat później.
W 2000 r. parafię powierzono ks. Romanowi Sawczukowi, który rozpoczął kolejny w jej dziejach gruntowny remont. Swoją posługę duszpasterską koncentruje na rozszerzaniu kultu słynącego łaskami obrazu. Wprowadził dodatkowe nabożeństwa maryjne. W środy odprawiana jest Nowenna do Matki Bożej Łaskawej. Zgromadzeni wierni modlą się w intencjach Kościoła, Ojczyzny i własnych.

OPRAC. GU
Echo Katolickie 31/2009

Memoriał im. Antoniego Trybonia

Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza na XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Memoriał im. Antoniego Trybonia. więcej

Sobótkowe Spotkania

17 czerwca chorzy i zdrowi, rodziny i wolontariusze, przyjaciele i sympatycy – wszyscy są zaproszeni przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera do Kukawek w gminie Przesmyki więcej
zobacz wszystkie