Na antenie

RADIORANEK CZW. PT.

Zapraszamy do wspólnego wyśpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a chorych i cierpiących zapraszamy do włączenia się w celebrację Eucharystii. O poranku - również wiadomości "Z życia Kościoła". Zaprasza Joanna Kuczborska.
zobacz wszystkie

Z życia Kościoła

Poświęcenie kaplicy przy pałacu w Łochowie (galeria)

2010-05-14 07:15:49
13 maja 2010 roku, Łochów otrzymał jeszcze jedna świątynię, którą jest kaplica p.w. Miłosierdzia Bożego, umiejscowiona przy kompleksie pałacowo – parkowym w tym mieście.

Aktu jego uroczystego poświęcenia dokonał biskup drohiczyński Antoni Dydycz. Historię zaś, zarówno planów zbudowania kościoła w XV i XIX wieku, jak też duszpasterstwa w Łochowie, zanim powstała obecna parafia, od czasów przedwojennych ubiegłego wieku, gdy duszpasterzowali tutaj kapłani z Kamionny, Jadowa oraz Budzisk, jak też dawnej i obecnej świątyni przypałacowej, przybliżył dziekan łochowski ks. prał. Tadeusz Osiński.

    

Przypomniał on między innymi, że w pobliżu zabudowań pałacowych w 1928 roku, dzięki staraniom i fundacji hrabiny Elżbiety Marii Łodzia – Kurnatowskiej z Warszawy, właścicielki dóbr Jadowskich, Łochowskich i Kołodziązkich oraz jej siostry Janiny z Zamojskich Potockiej, została zbudowana kaplica dworska p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1934 roku, została ona erygowana przez biskupa siedleckiego Henryka Przeździeckiego oraz  poświęcona przez dziekana węgrowskiego ks. Kazimierza Czarkowskiego. Istniała do 1944 roku, kiedy to została zburzona przez ówczesne władze. Gdy zespół pałacowy zakupił i odremontował  prezes Spółki „Arche” Władysław Grochowski,  podjął on starania przy współpracy                 z konserwatorami zabytków z Siedlec i Białej Podlaskiej, aby przywrócić na teren odnowionego zabytku również świątynię. Postanowiono zatem przenieść tutaj dawny, drewniany kościół parafialny p.w. św. Stanisława Kostki z Wólki Dobryńskiej koło Terespola, gdzie pięć lat temu powstała nowoczesna świątynia. Ten drewniany kościółek zastał zbudowany tam i służył od 1932 roku.
    
W homilii Ksiądz Biskup przypomniał bogactwo obrzędów poświęcenia świątyni, które dokonały się również tutaj, pokazując doniosłość  wydarzenia, gdy na ziemi staje kolejny przybytek łączący Boga z człowiekiem. 
    Mówił, że budowa świątyni, czy też jej przeniesienie, jest czymś wspaniałym, bo: „ ta świątynia materialna jest dla nas znakiem i mieszkaniem Boga, jak podkreślił to król Salomon, podczas pierwszego w dziejach i znanego nam poświecenia świątyni w Jerozolimie. Jest to miejsce, gdzie spotykając się z naszym Kamieniem Węgielnym - Jezusem Chrystusem, możemy przygotowywać się na spotkanie w szczęściu wiecznym.” Przypomniał też, że historyczna data, ponownego tego poświęcenia kościoła, 13 maja, to także dzień  objawień w Fatimie, w której w wielkim entuzjazmem przyjęto papieża Benedykta XVI oraz wspomnienie  tragicznego zamachu na Jana Pawła II.
    


Rocznice takie, mówił, jakby dopomagają nam w zrozumieniu sensu tego rodzaju obiektów i uświadomieniu sobie, jak bardzo jest on ważnym, żebyśmy korzystając z tego, co w kościołach można otrzymać, kształtowali mocna wiarę, pozwalającą nam sprostać wszelkim trudnościom. „My nie twierdzimy, że nasze czasy są trudniejsze niż te, które wiążą się ze wspomnieniem I czy II wojny światowej. My nie twierdzimy, że nasze czasy są trudniejsze od wieku rozbiorów. Porównywania tego typu na nic się nie przydają. Każde bowiem pokolenie ma takie trudności, które może pokonać i to jest najważniejsze. O tym też nam mówią świątynie, które się odradzają albo powstają. ” Zniechęcanie do różnych inicjatyw i dobrych poczynań nigdy nie jest, kontynuował, Bożym Głosem.
    
Wyraził także wielka wdzięczność panu Władysławowi Grochowskiemu, który nawet nie przypuszczał, znając jego skromność, że wpisze się w historię świadków, dających na różne sposoby świadectwo o swojej wierności Chrystusowi. Zwrócił także uwagę, że aktem ufundowania tego kościoła  powrócił również, jakby dawny zwyczaj upowszechniony już w Wielkim Księstwie  Litewskim, gdy w 30 procentach kościoły były fundowane przez Wielkiego Księcia, w ponad 50 procentach przez  prywatne osoby, a tylko w 17 procentach budowały je struktury kościelne. „Gdy w dwudziestym wieku, to wszystko spadło na struktury kościelne, czyli przede wszystkim parafie, powraca teraz coś, co było kiedyś powszechne. Pojawiają się budowniczowie ”
    W wielu dawnych kościołach, mówił,  można znaleźć tablice z nazwiskami  fundatorów, także w Łochowie od dzisiaj jest „ kościół ufundowany przez Władysława Grochowskiego.”
   
Na uroczystości przebyła również duża grupa parafian z Wólki Dobryńskiej, Oklaskami powitała ona zarówno Księdza Biskupa i łochowskich duszpasterzy, jak też człowieka, który przygarnął ten ich mały kościółek, odremontował go i przewrócił do życia. Tamtejszy proboszcz ks. Dariusz Parafiniuk, przypomniał także, iż przez lata byli z nim bardzo związani. Gdy postawiono zaś nowy kościół, skończyła się historia tego starego. Jednak była ona naznaczona ponad 2200 chrztami,  850 ślubami, towarzyszył on także ponad 1800 pogrzebom. „Myśleliśmy, że  ta historia została zamknięta, mówił. Z bólem widzieliśmy, jak na naszych oczach kościół z dnia na dzień umiera. Byliśmy tego świadkami. Wszystkich nas to bolało. Tym bardziej z wielką radością uczestniczymy w tej uroczystości, bo to dla nas parafian z Wólki Dobryńskiej jest to takie małe zmartwychwstanie naszego starego kościoła.” 
   
W uroczystościach wzięli udział także inni kapłani, mieszkańcy Łochowa, władze samorządowe ze Starostą Węgrowskim i Burmistrzem Łochowa, którzy przekazali w darze kielich mszalny, konserwatorzy zabytków i wykonawcy przeniesienia i odnowy budowli. Podpisali się oni również pod historycznym dekretem wydanym przez Biskupa Drohiczyńskiego.
  
W świątyni posługę duszpasterską będą sprawować księża z parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie. Będą w nim również błogosławione związki małżeńskie.

Ks. Artur Płachno[jk] 

Marcin Wyrostek w Siedlcach

22 kwietnia w sali widowiskowej "Podlasie" w Siedlcach da koncert Marcin Wyrostek więcej

Biała Blues Festiwal

22 kwietnia w auli AWF przy ulicy Akademickiej 2 zabrzmią bluesowe nuty więcej
zobacz wszystkie