Na antenie

W NASZEJ RADIOWEJ RODZINIE PON. ŚR.

O godzinie 15.00 każdego dnia modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia, a potem spotykamy się w kręgu naszych dobrych przyjaciół. Dziś zaprasza ks. Dariusz Denisiuk.
zobacz wszystkie

Z życia Kościoła

Młodzi Tej Ziemi powodzianom

2010-05-26 17:12:07
Zalane domy i gospodarstwa, tysiące ewakuowanych osób, utracony dobytek całego życia, rozpacz i bezradność…to bilans ostatnich dni. Powódź zbiera straszliwe żniwo, a mieszkańcy zalanych terenów potrzebują pomocy, tej prawnej i psychologicznej, ale przede wszystkim wsparcia finansowego.

Młodzież Katolickiego Stowarzyszenia przy współpracy z CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej, organizuje wielką zbiórkę produktów pierwszej potrzeby oraz ofiar pieniężnych, które można przekazywać na konto 34809200010031075020000010 z dopiskiem „pomoc powodzianom”.

WIELKA ZBIÓRKA PRODUKTÓW PIERWSZEJ POMOCY dla powodzian zostanie przeprowadzona 12 czerwca podczas Święta Młodych Tej Ziemi.

Inicjatywa dotyczy darów rzeczowych, w postaci:

-  środków czystości i higieny,
- środków owadobójczych;
-  sprzętu gospodarczego (kalosze, szczotki, łopaty, miotły, rękawice, świece, mopy, wiadra)
- pościeli i koców,
- ręczników,
- odzieży itp.

Młodzież formułuje także zespół wolontariuszy, który po 12 czerwca uda się na tereny dotknięte klęską powodzi nieść praktyczną pomoc.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia zbiórki – powodzianie nie mają środków do życia! Apel kierujemy do ludzi dobrej woli, wspólnot młodzieżowych, rodzin, młodzieży szkolnej wraz z opiekunami, wszystkich uczestników Święta Młodych Tej Ziemi oraz producentów i hurtowników. Na pomoc powodzianom spieszą szkoły, instytucje, firmy i osoby prywatne. My też nie bądźmy obojętni na tragedię bliźnich – na naszą pomoc czekają tysiące rodzin!

Zebrane podczas Święta Młodych Tej Ziemi produkty zostaną przetransportowane na tereny najbardziej dotknięte powodzią. Przywiezie je grupa wolontariuszy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, która przez kilka dni zostanie na miejscu tragedii i pomoże usuwać jej skutki. W ten sposób młodzież włączy się w niesienie praktycznej pomocy mieszkańcom zalanych terenów oraz nauczy się solidarności, poświęcenia i ciężaru pracy.

Dary i wszelka pomoc na tereny dotknięte żywiołem będzie przekazywana za pomocą struktur Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz CARITAS.

Dary można także dostarczać do Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim, gdzie mieszczą się biura KSM oraz CARITAS (ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów).

Więcej informacji w biurze KSM (25-787-74-11) lub CARITAS (85 655 7747)


JA/Siedlce

Konferencje Kół Naukowych UPH

17 maja i 20 maja Koła Naukowe na Wydziale Nauk Ścisłych UPH organizują dwie interesujące konferencje więcej

V ogólnopolska Konferencja interdyscyplinarna WZI

20 maja Koło Naukowe Programistów GEEK wraz z Kołem Naukowym Studentów Matematyki GRAF przy UPH w Siedlcach organizują konferencję
zobacz wszystkie