Na antenie

Pasmo nocne

Zapraszamy na dużą dawkę muzyki, informacji i powtórkę najciekawszych audycji z dnia.
zobacz wszystkie

Z życia Kościoła

100 lat kościoła w Kleszczelach

2010-05-31 15:00:03
W Uroczystość Trójcy Świętej 30 maja Kleszczele obchodziły 100 rocznicę istnienia obecnego kościoła p.w. Św. Zygmunta Burgundzkiego.

    Do obchodów tego jubileuszu, oprócz tutejszej parafii włączyły się również władze miasta na czele z burmistrzem Aleksandrem Sielickim, Miejski Ośrodek Kultury oraz gościnnie  jednostka żandarmerii wojskowej z Mińska Mazowieckiego. Obecne były także jednostki straży granicznej oraz straży pożarnej. Przybyli parlamentarzyści z Podlasia, przedstawiciele MSWiA, MON, wojska i policji z Warszawy oraz Białegostoku, władze samorządowe z Białegostoku,  powiatów hajnowskiego i siemiatyckiego, konserwatorzy zabytków, historycy, księża katoliccy z dziekanami hajnowskim i siemiatyckim, prawosławny dziekan kleszczelowski oraz mieszkańcy miasta.
  
Uroczystą Eucharystię, celebrowaną przez biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydcza, poprzedziła prezentacja parafii dokonana przez proboszcza ks. Jana Krasowskiego. Mówił, że liczy ona obecnie 586 osób, ciągle się zmniejsza, gdyż większość z nich to ludzie starsi. Młodzież zaś z tych terenów emigruje. Mówił, że wielkim wysiłkiem parafian i przyjaciół dokonano remontu plebanii po pożarze i obecnie przystąpiono do remontu świątyni.
   
Rys historyczny zarówno miasta, jak też parafii i tutejszych świątyń, przybliżył prof. Adam Dobroński z Białegostoku. Przypomniał miedzy innymi, że Kleszczele zostały lokowane przez króla Zygmunta I Starego, który wraz ze swą żoną królową Boną, również ufundował pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, Wniebowzięcia NMP i swego patrona, św. Zygmunta Męczennika.
   
Przypomniał także, zarówno wspaniałe okresy rozwoju w historii miasta i regionu, jak też tragedie związane z zawieruchami wojennymi i tragediami pożarów, niszczącymi go prawie w całości, aż po utratę praw miejskich w 1950 roku, przywróconych na nowo dopiero w 1993 roku. Mówił, że dotykały one również tamtejszych świątynie. Pierwsza bowiem został spalona podczas najazdu moskiewskiego w 1659 roku. Drugą, zbudowaną w 1723 roku,  zamknięto w ramach represji popowstaniowych w 1865 roku, a następnie zburzono. W jej miejscu zbudowano cerkiew prawosławną, wykorzystując do budowy także materiały z niej pochodzące. Przez lata wierni byli pozbawieni byli kościoła. Dopiero ukaz tolerancyjny w 1905 roku pozwolił na wznowienie działalności parafii rzymskokatolickiej w tym mieście, a na nowy placu, wierni w latach 1907 – 1910, zbudowali obecny neoklasycystyczny kościół. Prelegent przypomniał również istnienie unitów,  który zapisali się w historii tamtejszej ludności i mogli, przynajmniej w części powrócić wtedy do Kościoła katolickiego oraz przyłączyć się do budowy nowej świątyni
   
W homilii ks. bp Antoni Dydycz powiedział, że jubileusz ten, jest świętem wdzięczności, które swe źródło znajduje w Trójcy Świętej. „ Nie możemy przecież zapominać, mówił, że najwspanialsze wydarzenia, zarówno te z przeszłości, jak też z naszych dni, odnoszące się do nas i innych narodów, u swoich początków mają odwołanie się do Trójcy Przenajświętszej.”   Odwołując się do tekstu Listu św. Pawła do Rzymian, który pisze, że udręki, uciski i prześladowania zrodziły wytrwałość, czyli wierność, a to przerodziło się w nadzieję.  Mówił, że jest pisany na nas i do wszystkich pokoleń. Nie możemy bowiem listów apostolskich czytać, jako pozycji historycznych. „ Uciski, prześladowania i nadzieja, jaka to jest widoczna droga. Obok tej wiary w Trójcę Przenajświętszą, mamy nadzieję.  Nadzieję mieli też ci, którzy blisko 500 lat temu pomyśleli o pierwszym kościele i parafii. Nadzieję mili ci, którzy spalony kościół odbudowywali. Nadzieję mieli ci, którym kościół rozebrano i zakazano pod największymi sankcjami korzystania z praktyk katolickich. Czekali, a ta nadzieja przezwyciężyła wszystko, nawet despotyzm, aby można było korzystać z jakiejś chociaż odrobiny wolności. To nadzieja kazała naszym ojcom i matkom – naszym poprzednikom, trwać przy tym, co uważali za święte i niezniszczalne oraz niezbywalne i absolutnie konieczne. Wszystko po to, aby można było pamiętać, że jest się człowiekiem. Żeby mieć poczucie własnej tożsamości i uczestniczyć w budowaniu Bożego Królestwa pokoju, prawdy i sprawiedliwości. ”
    
Po Eucharystii, na głównej ulicy miasta, odbyła się część oficjalna. W swoim  przemówieniu  Burmistrz Kleszczel, podkreślił rolę jaką w tutejszej społeczności odgrywa katolicka parafia. Podziękował za dobrą współpracę, zarówno obecnych, jak też poprzednich proboszczów parafii katolickiej i prawosławnej, na tej ziemi pogranicza, gdzie wyznawcy tych wspólnot muszą często podejmować wiele wspólnych spraw i gdzie łączą ich także więzy rodzinne.
   
O potrzebie rozwoju i najbliższych planach otwarcia się, przez „mały ruch graniczny”, zarówno na naszych rodaków, jak też innych mieszkańców sąsiedniej Białorusi, mówił poseł Jarosław Zieliński.
  
Uroczystość była również okazją do wyrażenia wdzięczności, poprzez wręczenie pamiątkowych ryngrafów wojskowych i władz konserwatorskich Księdzu Biskupowi, Proboszczowi oraz Burmistrzowi.
  
Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem założyciela miasta Króla Polski Zygmunta Starego. Odbyła się parada wojskowa, koncert orkiestry, pokazy sprzętu wojskowego, a także występy artystyczne, festyn i zabawa.
  
Jubileusz kościoła rozpoczął też w wizytację kanoniczną parafii, dlatego następnego dnia ks. bp Antoni Dydycz odwiedził miejscowe urzędy i instytucje, szkoły i dom pomocy. Modlił się również za zmarłych na cmentarzu oraz spotkał z grupami parafialnymi i udzielił sakramentu bierzmowania. 

ks. Artur Płachno[jk

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem

25 stycznia we Włodawie odbędzie się XIX Festiwal Kolęd i Szczodrywek więcej

Gala Charytatywna New Year's Party 2020

18 stycznia w Siedlcach wystąpia w programie artystycznym Dzieci Eurolingua Dzieciom Lokalnie i Międzynarodowo więcej
zobacz wszystkie